Zikzak yapmayan Liderlik ve Siyasal Etkinlik...

Halkı yönetenlerin siyasal tutarsızlık ve güven zafiyeti toplumlarda siyasal yozlaşmalar yaygın hale gelir ve toplumun tüm kesimlerine yayılır. Büyüklerimizin dediği “balık baştan kokar”sözleri son derece anlamlıdır. Yönetenler çevresine ve topluma dürüst davranmadığı müddetçe temiz toplumun oluşması olanaksızdır.

Temiz parti yönetiminin ve toplumunun oluşması için en başta lider ve yöneticilerin siyasal yapmacık hareketlerden uzak ve siyasi çürümüşlükle mücadele konusunda kararlı ve tavizsiz olmaları gerekir. Bu mücadele üst yönetimden başlayarak alt yönetimlere kadar indirgemelidir.

Siyasi yozlaşmalar ile mücadleye girişecek olan lider ve kadrosu kendini bu yola adamış olması gerekir. Aynı zamanda bu konuda samimi bir siyasi irade ortaya koymalılar.

Siyasal irade ve samimi istek olmaksızın siyasal yozlaşmalarla mücadelede başarıya ulaşmak mümkün değildir. Mücadelenin sağlıklı yapılabilmesi için toplumsal iradenşn de belirleyici rolü unutulmamalıdır.

Yozlaşma ile mücadelede topluma yön verecek olan sivil toplum kuruluşların aktif rol oynaması da önemlidir. Bununla beraber yozlaşmayla başarılı bir mücadlede için "etkin liderlik" gerekmektedir.

İrade koyanlarda Şayet demokratik ilkelere bağlılık varsa; Yasam, Yürütme, Yargı organlarına atamalarda liyakat esasına önem verilmesi gerekir. Gerçek demokrasinin temel esasları;

• Hukuk Devleti

 • Siyasal Özgürlükler,

• Kuvvetler Ayrılığı,

• Şeffaflık, . Hesap verilebilirlik . Düşünce ve ifade özgürlüğü

• Sivil Toplum, Günümüzde demokrasi ile yönetildiği iddia edilen bir çok ülkede lider diktası, çoğunluk despotizmi, gizlilik ve örtbas, çıkar ve baskı gruplarının “güç odağı”haline gelmeleri vs. siyasal yozlaşmalar yaygınlaşıyor.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın