Yabancı Okullar ve Misyonerlik Faaliyetleri...

Ülkemizde açılan yabancı okullar sosyal, kültürel, ekonomik, dini ve diplomatik alanlarda kendi milli ideolojilerini yerleştirmek ve buradan mezun olan kız ve erkek öğrencilerin devlet kurumlarında yerleşerek kendi milli menfaatleri doğrultusunda hizmet vermelerini amaçlamaktadırlar.

1913 yılında İzmir’de Rum Metropoliti Rum okullarında Türkler ve Osmanlı karşıtı propagandalar yaptırdığı, hatta Rum çocuklarından izci örgütü kurarak bunları eğittiği konusunda İsmail Fazlı Paşa’dan İzmir Valisi Hüseyin Nazım Paşa’ya bir rapor gelmiş ve metropolit ifadeye çağırılmış ve iddiaları inkar etmiştir. Osmanlı döneminde; Osmanlı’nın hoş görüsünden ve İttihat terakkinin desteklemesinden oldukça fazla misyoner okulu açılmıştır. Bu okullar sonradan Lozan’da dokunulmazlık kazanmışlardır.

Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler.". Yabancı Okullar, hukuki statüsünü Lozan Mektuplarından alırlar. Lozan Antlaşmasında "yabancı" eğitim kurumlarından hiç bahsedilmemesine rağmen, Lozan Mektupları denen mektuplarla 30 Ekim 1918’den önce Osmanlı ülkesinde mevcut yabancı okulların imtiyaz ve garantilerinin devam edeceği bildirilmiş ve Türk Devleti bu mektuplara, Lozan Antlaşmasının bir maddesiymiş gibi bağlı kalmıştır. 1. Grup: "Lozan Mektuplarına Muhatap Ülkelere Ait Okullar" (İngiltere, Fransa, İtalya) Lozan Andlaşması çerçevesinde yedi yıllık bir süre için geçerli mektupların geçerliliğini yitirmeleri ile hiç bir dayanağı kalmamış olmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığınca, "Lozan mektupları hükümden düşmüş olmakla beraber tanınmaya devam edilmesi" gereği üzerinde ısrar edilmesiyle, artık "kazanılmış hak" söz konusu olmuştur. 2. Grup: ABD’ye ait ve gerçekte misyoner kurumları tarafından kurulan öğretim kurumları ise, 1922 tarih ve 1718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "yenileri açılmamak" ve "u Kararı ile "yenileri açılmamak" ve "mevzuata uymak" koşulu ile çalışmalarına devam edebileceklerdir. Türkiye deki yabancı okulların isimleri:

FRANSA • Saint - Benoit Fansız Mektebi • Saint - Georges Fransız Mektebi • Saint - Louis Dil Oğlanları Koleji • Saint - Pierre Fransız Mektebi • Nötre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi • Saint - Pulcherie Fransız Mektebi • Saint - Josep'n Fransız Koleji • Saint - Esprit Fransız Mektebi • İmmacule Conception Fransız Mektebi

İTALYA • İtalyan Kız Ortamektebi (Ağahamamı Kız Ortaokulu) • İtalyan Kız Ortamektebi • Büyükdere İtalyan Mektebi (R. Scuole Femminiledi Büyükdere) • Santa - Maria İtalyan Mektebi (Büyükdere) • Bakırköy İtalyan Mektebi • Yedikule İtalyan Mektebi • İtalyan Erkek Mektebi (R. Scuole Elementare Maschile) • Beykoz İtalyan Mektebi • Sainte - Marie İtalyan Mektebi (Beyoğlu) • Sacre Cour İtalyan Kız Mektebi (Yeşilköy) • Bartelemeo Giustiniani İtalyan Mektebi • San - Pietro İtalyan Kız Mektebi (Galata) • İtalyan Kız Mektebi (Kadıköy) • San - Pietro Mektebi (Kadıköy)

Anadolu'daki Amerikan misyonerleri 1891'e kadar 9 kolej kurdular: • İstanbul'da Robert Koleji (1862), • Beyrut'ta Amerikan Üniversitesi (1866), • İstanbul'da Amerikan Kız Koleji (1873), • Antep'te Merkezi Türkiye Koleji (1876), • Harput'ta Fırat Koleji (1878), • Maraş'ta Merkezi Türkiye Kız Koleji (1882), • Merzifon'da Anadolu Koleji (1886), • Tarsus'ta Paul Enstitüsü (1888) • İzmir'de Uluslararası Kolej (1891).

Okullardan ayrıca Amerikan Misyonerlik kuruluşu Amerikan Bord’a bağlı SEV ve ÇYDD dernekleri de başka bir koldan eğitim ve kültür hizmetlerini yürütüyor. Çoğunluğu Amerikan Bord Okulları mezunlarından oluşan Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından idare edilen SEV’de, Mütevelliler ve Yönetim Kurulu üyeleri gönüllü olarak hizmet veriyor. Vakıftaki diğer görevler, kurullarca belirlenen çerçeve doğrultusunda çalışan profesyonel bir kadro tarafından yürütülüyor.

SEV’e bağlı kurumları kendi alanlarındaki aktiviteleri sayesinde öne çıkan misyonerlik kurumları : Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji, Özel Tarsus Amerikan Koleji, Özel SEV Lisesi, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları ve SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş.

Yabancı okullardan mezun olan kızlarımız anne olduklarında çocuklarını doğrudan buradan aldıkları yabancı kültür ile yetiştirmekteler. Açıkçası her mezun olan Türk genci kendilerinden sonra gelen nesillere Türk kimliğini değil aldıkları eğitimin kültürünü taşımaktalar. Bunca yabancı okulun toplumumuzda açtığı yarayı; ne kadar milli ve yerli nutuklar atarsak atalım tedavi edemeyiz. Nedense Milli Eğitim Bakanlığı yabancı okullar hakkında hiç kapak kaldırmaz ve bu okullar konusunda üç maymunu oynar.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın