Tolstoy...

“Kalbimizde Allah’ın nuru vardır, onun adı da vicdandır.” TOLSTOY.

TOLSTOY, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e açık hayranlığını sık sık belirtmiştir. O na bu hayranlığı Hz.Muhammad’in hadislerini okuması kazandırmıştır. Ayrıca Hindistanlı İslam alimi Sühreverdi’nin meşhur hadis kitabını tetkik etmiştir. Okurken devamlı notlar almış, Hz.Muhammed’i bilmeyen Rus halkına ve yakın çevresine tanıtmak ve sevdirmek amacı ile “Evrensel tavsiyeler ve uyarılar” kitapçığını hazırlamıştır.

HZ.Muhammed’in sevgiye ait sözleri ve davranışları, adalet, ahlak, doğruluk, hoşgörü ve daha bir çok değerlerin “aklı başında” bir insanı cezp etmemesi düşünülemez.

Rus halkı ve özellikle entelektüelleri L.N TOLSTOY’u ilahi bir kuvvete sahip gibi düşünüyorlardı. O’nun İslamiyeti kabul etmesinin duyulması; Rus halkı arasında İslamiyetin hızla kabul göreceğine inanıyorlardı. Bu nedenle Tolstoy’un bu kitabını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, basılmasını önlemeye çalışıyorlardı.

Her engele rağmen Tolstoy bu kitapçık vasıtasıyla Rus okurlarını Hz. Muhammed’in hadisleri ile tanıştırmıştır. Hadislerde seçtiği konular ‘fakirlik’ ve ‘eşitlik’ kavramlarını öne çıkarmıştır. Rus halkına ve onu aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir.

Tolstoy niçin yaşıyorum sorusuna kendi kendine şöyle bir çıkış yolu buluyor. “Bütün insanlık onu yöneten manevi ilkelere ve ideallere dayanarak gelişiyor. Bu idealler dinlerde, bilimlerde, sanatta ifadesini buluyor. Ben de insanlığın bir parçasıyım. Bu nedenle benim görevim, insanlığın ideallerini öğrenmek ve bunların gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.”

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın