Tanzimat Fermanı...

Tanzimat fermanı İttihatçıların iddia ettiği gibi Osmanlı toplumuna bir yenilik getirmemiş, Gayri Müslimlerin hayatına önemli yenilikler getirmiştir.

Tanzimat fermanı; Osmanlı Devletinde laik eğitimin güçlenmesi, bu eğitime gayrimüslim gençlerin her cemaatten belirli oranda katılmaları sağlanmış ve mezun olanlar Osmanlı bürokrasisine girmişlerdir.

Kilise ve gayri müslim okullarının artamasına sebep olmuş ve kiliseler, okullar, yetimhane inşaatlarının serbest bırakılmasını getirmiştir.

Özellikle devlet yönetiminde gayrimüslim idarecilerin vilayet ve meclis istişare divanlarında karar sahibi üyeler olarak katılması sağlanmıştır. Tanzimat fermanında önce dinini gizleyen sureta Müslüman dinini kabul etmiş gibi görünen gayri müslimler hakiki dinlerini açığa vurmuşlardır.

TANZİMAT FERMANI... ismini ilan edildiği yer olan İstanbul’un Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Gülhane Parkı’ndan almaktadır.

Mustafa Reşit Paşa, miladi takvime göre 3 Kasım 1839’da fermanı bu parkta halka ve diğer yabancı kesimden insanlara ilan etmiştir. Tanzimat fermanı İttihatçıların iddia ettiği gibi Osmanlı toplumuna bir yenilik getirmemiş, Gayri Müslimlerin hayatına önemli yenilikler getirmiştir.

Tanzimat fermanı; Osmanlı Devletinde laik eğitimin güçlenmesi, bu eğitime gayrimüslim gençlerin her cemaatten belirli oranda katılmaları sağlanmış ve mezun olanlar Osmanlı bürokrasisine girmişlerdir. Kilise ve gayri müslim okullarının artamasına sebep olmuş ve kiliseler, okullar, yetimhane inşaatlarının serbest bırakılmasını getirmiştir. Özellikle devlet yönetiminde gayrimüslim idarecilerin vilayet ve meclis istişare divanlarında karar sahibi üyeler olarak katılması sağlanmıştır.

Tanzimat fermanında önce dinini gizleyen sureta Müslüman dinini kabul etmiş gibi görünen gayri müslimler hakiki dinlerini açığa vurmuşlardır. Zamanımızda da Mustafa Reşit Paşa gibi batının etkisinde kalmış; kendi kültür yapısına ihanet etmiş kripto kişiler yokdeğildir. Mustafa Reşit Paşa ilk bilinen MASON Osmanlı Devlet adamıdır. Masonluğa geçişi öncelikle 1834’de ki Paris sefirliği ve müteakiben de 1836’da ki Londra sefirliği esnasında olmuştur. Batılı fikir ve cereyanlardan muazzam etkilenen Reşit Paşa bu fikirlerini Hariciye Nazırı iken Sultan 2. Mahmut’a da arz etmiş daha da ötesi ikna etmiştir.

2.Mahmut’un vefatı üzerine 3 Kasım 1839’da sultan 2.Abdulmecid zamanında Osmanlı Tarihinin en mühim kırılma anlarından biri olan Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı’ nı ilan etmiştir Mustafa Reşit Paşa! Yalnız bundan önce Tanzimat Fermanı kadar mühim bir icraatı daha vardır ki Koca Reşit Paşanın bundan da bahsetmeden geçmemeliyiz. O da 1838’deki Baltalimanı antlaşmasıdır!

Bu antlaşma, Osmanlı Devletini önemli bir gelir kaybına uğratan bir antlaşmadır. Tamamen İngiltere Lehine ve Devleti Aliye i Osmaniye’nin aleyhine tecelli etmiştir! Devletin birçok tekellerini kaldıran ve Hazinenin içini adeta boşaltan bir antlaşma olan Baltalimanı muahedenamesinden sonra Avusturya Başbakanı ''Osmanlı Devleti işte şimdi bitti'' demiştir!

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın