Sorularınıza Cevap...

SevgiliOkurlarımi

Bir çok okuyucum hukukikonularda sorular göndermiş. Bunları cevaplamaya başladım. Verdiğim Cevaptan tatmin olmayan veya daha geniş açıklama isteyen okuyucularımız beni ;

"Av Ali Tepeli  0 533 722 38 22" nolu telefonumdan arayabilir.

Sayın Mustafa Z beyefendi zina yaparken yakalanan  kadının kocasına tazminat ve nafaka ödeyip ödemeyeceğini sormaktasınız . Herşeyden önce zina yaparken suç üstü yapmanın çok zor olduğunu belirtmek isterim. Zina daha çok birtakım varsayımlar ve tanıkla telefon görüşmesi ve mesaj gibi delillerle ispatlanabilinir. 
Evlilik sadakat üzerine kurulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 16 1 . maddesinde Zina ayrı müstakil boşanma sebebi olarak gösterilmiştir.  Maddeye  gòre zinayı öğrenen eş bu sebepten boşanma davasını öğrenmeden ıtıbaren 1 ( bir ) yıl Içinde açmalıdır. Aksi halde dava hakkı düşer. Yine aynı maddeye göre affeden tarafın dava  hakkı düşer. 
Zina diğer eş için hem toplum içinde hem de kendi iç dünyasında bir psikolojik travmadır. Ayrıca zina evlilik birliğinin temelden sarsılma sebebidir. Zina yapan eşden manevi tazminat isteyebilir.  Şartları varsa nafaka da talep edebilir.

Diğer bir soru ise kocasından nafaka alan kadının imam nikahı ile bir başkasıyla evlenmesi halinde izlenmesi gereken yolun ne olacağı hakkında. 

"Kocasından nafaka alan kadının başka birisiyle imam nikahlı yaşaması ondan çocuğunun olmasının boşandığı kocasından aldığı yoksulluk nafakasının kesilmesine sebep olup olmayacağı sorulmaktadır. Yoksulluk nafakası boşanmayla yoksulluğa düşecek eşe boşanmanın Kesinleşmiş inden itibaren süresiz şekilde bağlanan bir nafaka türüdür. Miktarını tarafların maddi durumu ve olaylara göre  boşanma davasına bakan hakim karar verir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 175 e göre kendisine yoksulluk nafakası bağlanacak eş   boşanma da kusursuz veya diğer eşden fazla kusurlu olmamalı. Nafakayı ödeyecek eşin kusurlu olup olmamasının bir önemi yoktur. Ayrıca nafaka alacaksının başka birisiyle evlenmesi veya   imam nikahı ile veya nikahsız yaşaması da yoksulluk nafakasının kesilmesine sebep olur.  Ancak taraflar boşanma davasında nafaka alacaklısının başka biriyle evlenmesini nafakanın kesilme  sebebi olarak kabul etnetebilirler.  Bu durumda da nafaka alacaklısının evlenmesi veya nikahsız yaşaması nafakayı Kesmez. Soru sahibinin boşanma kararında nafaka alanın evlenmesi veya nikahsız yaşaması nafakayı kesen sebep olarak yazıyorsa aldığı nafaja kesilmez  yazmyorsa kesilir."

Bu yazımda yanıtlayacağım son soru ise ;borçlunun icra takibi başlamadan malını başkasına devretmesi hâlinde istihkak davasının açılıp açılamayacağı sorulmaktadır. 
"Cevap  ; istihkak davası ve talebi ve hükümleri  iflas kanununun 96. 97.98.ve 99. Maddelerinde yazılıdır.  86. Maddesinde borçluya yapılan haciz sırasında borçlu mal başkasına ait veya başkasının mal üzerinde rehni var der.99. Maddede ise haczedilecek mal borçkuda değil 3. Kişi elindedir. Her iki halde dealacaklının öğrenmeden ıtıbaren 7 gün içinde icra dairesinin bağlı olduğu icra hukuk Mahkemesinde istihkak  davası açması gerekir. Dava sonunda istihkak iddiası sabit olmaz ve icra takibi durmuşsa alacaklıya alacağının % 20 sinden az olmayan tazminat öderler.  Alacaklı haksız çıkarsa  ve kòtüniyetli ise istihkak iddiasında bulunan 3. Kişiye alacağın %15 inden az olmayan tazminat öder.
İstihkak iddiasını hacze konu mal üzerinde hak iddia eden 3. Kişi ileri sürer.
Borçlu haciz öncesi malı 3. Kişiye devrederse istihkak iddiası devralan kişiye karşı ileri sürülebileceği  gibi şartları varsa icra iflas kanununun 277 ve devamında yazılı muvazaa sebebiyle iptal davasına da konu olabilir"

Bana ulaşmak İstiyorsanız telefonum;

Avukat Ali: Av Ali Tepeli
Avukat Ali: 0533 722 38 22

Sorularınızı bizzat telefonumdanda sorabilir veya yorum kısmına yazabilirsiniz.

 

 

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

4 Yorum

 • bayrak-medya-yorumlar

  Remzi Terzi , 16 Ağustos 2019

  Benim narlıderede bakkal dükkanım var. Eski usul bir çok müşterimin aldıklarını veresiye defterine yazıyorum. Borcu birikip ödemeyenler var. Param olursa öderim diyor. Veresiye defteri ile icraya verebilirmiyim. Bana yol gösterirmisiniz.
 • bayrak-medya-yorumlar

  Necla Başaran , 16 Ağustos 2019

  2 sene önce eşimden ayrıldım. Mahkeme bana ve çocuğuma nafaka bağladı. Bir sene sonra eşim başka bayanlaevlendi. Evlenmeden önce arabasını ve işyerini bayanın üstüne yapmış. Nafakamı ödemiyor. İcra üstünde bir şey yok geliride yok haciz olmuyor diyor. Biriken nafakamı nasıl alırım.
 • bayrak-medya-yorumlar

  Samed Övücü , 14 Ağustos 2019

  Nişanlandıktan 3 ay sonra nişanlım yüksüğü attı 1 ay sonrada başkasınnan nişanlandı. Nişanda taktığımız takıları geri vermiyor. Bunları geri almak için ne yapmamız lazım.
 • bayrak-medya-yorumlar

  Musa Sözer , 14 Ağustos 2019

  Ev eşyası haciz edilimi?

Köşe Yazısına Yorum Yazın