Sevgi...

İnsanların birbirini karşılıklı sevmeleriyle oluşacak güven duygusu, mutluluğun diğer bir nedenidir. Çünkü yaşamı güvenle karşılayanlar, güvensizlikle karşılayanlardan daha mutludur.”
Sevgi, sevme duygusu, bir kimseye veya topluma sevgi besleme hissidir. Sevgi, topluma huzur ve kardeşliği getiren ve insanların kalplerini birleştiren bir duygudur.
Sevgi, kişinin harcadıkça çoğalan tek sermayesidir.
Sevgi, kalbin azığı, ruhun gıdası, gözün nurudur. Sevgiden mahrum kalan kimse ölüler gibidir. Sevgide başarılı olamayanlar, hayatlarını elem ve kederler içinde geçirirler

İnsanın tutum ve duygularından kaynağı olan hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma, saygı, koruma ve özgürce davranma sevginin bileşenleridir. Buna bağlı olarak da sevgi, uyum, dayanışma ve anlaşmanın esasıdır diyebiliriz. Bu esasın varlığının devamlılığı karşılıklılık temeline bağlıdır.. Yani gerçekçi sevgi “ben” değil, “biz” üzerine kurulu olmalıdır. Faydacı sevgi, sevdiği insanın kendisine bir şey vermek zorunda olduğunu düşünür.
Dünya da gerçekçi sevgiden ziyade “faydacı” sevginin yaygın hale gelmesi sonucunda insanlık kendisini hayvan sevgisine yönlendirmiş; bilhassa Batı da hayvan yalnız yaşayan kişilerin evlerinin bireyi haline gelmiştir. Tüm dünyada köpek otelleri, köpek yıyecek sanayi, Hastane ve veterinerlik hizmetleri; hatta kuaförleri bile geniş bir sektör meydana getirmiştir. Eh sevgi yoksunları ve köpek sektörü hayatından memnun.
Bazı hayvansever kuruluşları ve hayvan hakları koruyucuları acaba hayvanlara gösterdikleri duyarlılığı kimsesiz sokak çocuklarına neden göstermezler ve örgütlenmezler. Nedeni basit; çünkü sokak çocukları için gereken, otel, yiyecek sektörü, sağlık ve hastane ve kuaför gibi müesseseler ticari amaçlı olmayacağından tesis edilemez. Diğer yandan karşılık beklemeden sevgi göstermek sevgiden mahrum insanlar için olanaksızdır.
Devletin ise; sevgi konusunda topluma örnek teşkil edecek tavır içinde olması gerekir. Devleti yönetenler hiçbir ferdini ötelemeden sevgi ve merhamet ile ilgi göstermelidir. Devleti yönetenler toplumun tüm farklı eğilim sahiplerine aynı derecede sevgi ile yaklaşması huzur ve güveni sağlar. 
Sevgi ile kalın…

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın