Partili Cumhurbaşkanlığı...

 

Medeniyetin etkilerini görebileceğimiz ana mesaj şöyle olmalıdır; “Sakın başımıza her konuya karar veren yeni bir kral veya hükümdar gelmesin.”

İnsan ve yurttaş Hakları bildirisinin 16. maddesi; “Hakların güven altına alınmadığı ve güçler ayrılığının belirlenmediği bir toplumun anayasası yoktur.”

Bir kişiye sınırsız güç verilirse insanın nefsi itibariyle bu gücü zamanla istismar edilerek menfaatler; kişisel ve yandaşlar çerçevesinde kullanılır. Bu neden ile mutlak gücü güçler ayrılığı ile bölüştürmek gerekir.

Atatürk döneminde 1924 Anayasasında yer alan şu önemli hususu göz ardı etmemek milletin güven ve huzuru için şarttır. “Türk milletini ancak TBMM temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır. Meclis her zaman hükümeti denetler ve düşürebilir. Hükümetin ise meclisi feshetmek yetkisi yoktur.”

Partili Cumhurbaşkanı sisteminin en önemli sakıncalarından biri de Milletvekillerinin aykırı hareketleri sonucunda bir daha milletvekili seçilememe korkusudur.

“Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir olumsuz karar alırsak bir dahaki seçimlerde kesinlikle milletvekili olamayacağız.” Bu neden ile milletvekilleri cumhurbaşkanına karşı her hangi bir karar alamayacaklardır. İşte bu noktada meclisin yürütmeyi denetleme yetkisi ortadan kalkmıştır.

Bakanların atanma şekli ile; Bakanların denetlenmesi konusunda milletvekillerinin yetkisi kalmamıştır. Uygulamaya göre; bakanlıkların kurulması, kaldırılması görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı, taşra teşkilatlarının kurulması cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenleniyor.

Sonuç: Demokratik sistemde Devlet tarafsızdır. Aksi takdirde parti devleti oluşur ve toplumun önemli bir kısmı kendini dışlanmış hisseder. Ülke için kaliteli devlet kurumları şarttır. Kadrolar liyakat ve ihtisas esasına göre yapılmayarak “belirli taraftar gruba mensup” esasına göre yapılan atamalar devlet omurgasının çökmesine sebep olur.

Yargı ise başlı başına bir endişe verici durumda. “Devletin temeli adalet” ilkesinin halkın nezdinde zedelendiği endişesi bile Devlete karşı olan güveni sarsar.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın