Partili Cumhurbaşkanı İki Başlılığa Son Verdi mi?

Aslında geçmiş sistemimizde iki başlılık yoktu. Anayasamızın bu konuda yerleşik yorumu şu şekildeydi.

“ Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü temsil eder.

Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” Bu amaçlarla bazı yetkiler verilmiştir. (Anayasa-Md.104)

Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı: Türk milletinin birliğini temsil eden devletin başıdır.Tüm kurumların doğru işlemesinden sorumlu bir “üst hakemdir.” Partili başkanlık sistemine geçtiğimizden bu yana Parti Başkanlığının doğasında olan partisinden yana tavrı Anayasanın Türk milletinin birliğini sağlama teminatını olanaksız hale gelmiştir.

Eski sisteme göre; Başbakan genel siyasetin yürütülmesinden sorumludur. (Madde 112) Başbakan meclisin içinden çıkar, meclis çoğunluğunun bir yansıması olarak ülkenin genel politikasını Bakanlar Kurulu ile icra eder. En önemli değişiklik yargıda meydana gelmiştir. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tamamen siyasilerin kontroluna girmiş olup atamaları siyasiler yapar hale gelmiştir. Dolayısıyla Yargıda güçler ayrılığı vesayet altına girmiştir. Yani yargıçların geleceğine Adalet Bakanı karar verdiğinde yargı siyasi iktidarın işin tabiatı icabı emrine girmiştir. İşte bu neden ile kurul üyelerinin bağımsızlığını sağlamak adına siyasi otoriteden bağımsız olmaları son derece önem arz eder. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen ülkeler ekonomik bakımdan uçmadığı gibi dünyanın en fakir ve despot ülkeleri arasında yer alıyorlar. Bu ülkelerin kişi başı yıllık geliri ortalama 1.150 Dolar. İnsani gelişmişlik endeksinde dünya da ilk ona giren ülkelerin hepsi parlamenter sistem ile yönetiliyor. Sonuç olarak Partili Başkanlık sisteminden memnun muyuz? Bu sistem başlangıçta vaad edildiği gibi teröre çare olmuş mudur? Toplum bütünlüğü ve huzuru sağlanmış mıdır? Meclisteki siyasi partiler hiçbir devirde görülmediği şekilde; topluma yansıyan çatışmalar ve kavgalarının nedeni bu sistem birleştirici ve hakemlik yapıcı bir tarafsız Cumhurbaşkanı’nın olmaması değil mi? Öyleyse acil çare; Parlamenter sisteme dönmektir.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın