Osmanlı ve İttihat Terakki...

1900 lerden itibaren Osmanlı devletinin başına gelenleri çok önemsiyorum. O devre ait günümüze ışık tutan o kadar çok tertiplerin olması ve ülkemin geleceği bakımından bu projelerden ders çıkararak; günümüzde gelişen olaylara doğru yorum yapabilmektir amacım.

İTTİHATÇILAR Abdulhamit’i tahttan indirdikte sonra 1914 yılına kadar iç anlaşmazlıkları nedeniyle hiçbir şey yapmamışlardır. 1918 yılına kadar olan dönemde ise; Osmanlı devletini, ekonomik, soysa ve askeri yönden zayıflatmaktan başka icraatları olmamıştır. Abdulhamit Han’a müstebit, Kızıl Sultan diyenler; İstibdat ve yolsuzlukların önünü alamamışlardır.

Kanun-i Esasi yürürlükte olmasına rağmen iktidarlarını ellerinde tutabilmek için çeşitli hukuksuzluklar yapmışlar ve kanunları tanımamışlardır. İktidara geldikten sonra pek çok SUBAY İttihatçı olmadığı için ordudan atılmış, asker olmayanlar ise hapishanelere doldurulmuştur.

Önceleri Osmanlıcılık oynayan ittihatçılar; Osmanlı tebasının mozayıgını bozmak için Turancılığa ve Türkçülüğe kaymışlardır. İktidara gelmeden önce Ermeni meselesinin sorumlusunu Abdulhamit olduğunu söyleyenler; İktidara geldiklerinde Ermeni tehcirini gerçekleştirmişler. Netice itibariyle devletin çöküşünü hazırlamaktan başka bir şey yapamamışlardır.

O tarihlerde bazı Osmanlı aydınları hükümete karşı; “‘vah size, yazık size’ Ey siyasiyun (siyasiler); hitabı ile başlayan ikazı olarak; Vatanın pay-ı mal fena olduğuna kail olursunuzda, yürekleriniz titremiyor. Emin olunuz ki, bir gün gelecek ki, sizi diplomat değil, cellat nefy oluyorda hala Osmanlı vükela-i siyasiyunu sıfatını taşıyorsunuz Vah size ki, bir lokma ekmek, bir telli ruba içun dünyada akvan-ı alem nazarında, ahrette Hallak-ı Alem huzurunda hakir olacaksınız.”(Bu paragraf Türkmen Töreli kitabından alıntı.)

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın