Narsistlik... (Çıkarcılık)

Modernist hayatın faydacı insanı yalnızca kendi mutluluğuna öncelik sağlayan, kendisi dışında bireylerin mutsuzluğuna aldırmayan bir kişilik meydana getirdi. Modernist yapı Ekonomik kazanımlar için aç gözlü ve bencil olmak gerektiğini söyledi. Hatta bu nedenle toplumun ahlak dokusunun da değiştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kapitalistler, toplum kendi çıkarlarını güden bireylerden oluşur diyerek asırladır süregelen ahlaki değerleri siliverdi. Ahlak sistemine önem vermeyen düşüncenin bilimsel olduğu ileri sürüldü. Aynı zamanda ahlaki davranış ekonomide işlem maliyetini arttıracağı iddia edildi. Hatta yardım bir nevi kazancı paylaşmaktır, kişileri tembelliğe sevk eder gibi çıkarcı yaklaşımlara rastlanmıştır.

Kapitalizmin “Ahlak insani davranışları belirlememelidir. İyi niyet insana devamlı zarar getirir.” “ İyi niyetten devamlı maraz doğar. Ahlaka ihtiyacımız yoktur” çıkarcı görüş, aynı zamanda kapitalizmin insani değerlere bakış açısını da yansıtmaktadır.

Çıkarcılığın topluma yansıyan en önemli düşünce, para ile para kazanma rant ekonomisini doğurdu. İnsanlar başkasının sırtından para kazanma tembelliğine yöneldiler. Rüşveti alıp vermeyi marifet olarak gördüler. İkincisi sosyal sorumlulukları göz ardı ettirdi. “ Önce benim çıkarım, sonra ailemin, çocuklarımın çıkarı, fırsat kalırsa tolumun çıkarı diyen bencil insan tipi oluştu.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın