Muasır Medeniyete Ulaşmak...

Medeniyet yahut uygarlık, bir ülke veya toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eden tabirdir. Türk insanına medeniyet diye takdim edilen ve yerleştirilmek istenen ise; yalnızca giyim kuşam, moda saç ve kıyafet, yeme içme, müzik, eğlence üzerine kurulu bir medeniyet. Kendi medeni kültürünü terk edip bu yabancı kültürü yaşam tarzı haline getirenler kolay yoldan medeniyete ulaştıklarını zannediyorlar..

Bir de ‘muasır medeniyetler seviyesi’ diye bir şey vardır, her devir siyasi liderlerin hedef gösterdikleri kendilerinin de tarifini yapamadıklarından; O seviyenin nasıl bir şey olduğu hiçbir zaman görülememiştir. Bir türlü göremediğimiz emsal gösterilecek bir medeniyete rastlayamadığımız, belirsiz, kimliksiz, adressiz bir hedeftir. Kültür emperyalistleri ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıma gayreti içinde olurken, birileri sorsa; ‘O muasır dediğiniz, medeniyete sahip ülke nerede?’ diye. Sorana hemen ‘gerici’ yaftasını yapıştırırlar.

Bu vesileyle rahmetli Halit Refiğ’in NPQ Türkiye’de yayımlanan ‘Türk Kimliği’ başlıklı makalesinden, Gazi Mustafa Kemal’in 10. Yıl Nutku’ndan seçilip de ‘yarım olarak’ kullanılan bu meşhur ifadesine dair şu alıntıyı bir kez daha yapmakta yarar var:

“Millilik ve asrilik ilişkisi gene çok veciz bir şekilde Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda şöyle ifadesini bulmuştu: “Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız…” Burada açıkça anlaşılabileceği gibi kültürde amaçlanan Tanzimatların “alafranga”lığı değil, milli kültürün güçlendirilmesidir. İşin gerçeği bu olmasına rağmen özellikle Atatürk’ün ölümünden sonra bu esas saptırılmış, Atatürk’ün hedefinin Türkiye’yi Batı’ya benzetmek olduğu şekline sokuşturulmuştur.

İşte yakın gelecek için Türkiye’deki kültür eğilimleri üzerine düşünürken öncelikle bu gerçeği doğru bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir.”

Dr. Topçu Kurmay Albay Tahir Kumkale, “Neden Atatürkçülük, Nasıl Atatürkçülük?” eserinde, Atatürk’ün sözlerinin çarpıtılmasına dair örnek olarak bu konuyu verir: “Atatürk’ün 1932 yılında söylediği ve Türk Milleti’ne hedef olarak gösterdiği söz aynen; ’Türk kültürünü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacağız’şeklindedir.

Bu iş zordur. Bu hedefe ulaşmak zaman ister. O halde ne yapalım. Atatürk’ün sözünü değiştirelim ve şu hale getirelim; ’Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracağız’ Ne değişiklik oldu? Türk kültürünün yerini, Türkiye aldı.

” Maddi ve manevi varlıklarını ve Türk kimliğini korumada, düşünce sanat, bilim ve teknolojik alanda atılım yapan topluluk muasır medeniyete aday bir millettir. Ayrıca, İnsana saygılı, hak ve adalet konusunda hassas, Yere tükürmeyen, ortak alanlara çöp bırakmayan, trafikte kurallara uyan bir millet medeni bir millettir.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın