Milli ve Manevi Değerlerin Toplum Üzerindeki Etkisi...

Bizi biz yapan milli ve dini bayramlarımız, milli ve manevi değerlerimizdir. Bu değerlerimizi medeniyet unsurları ile karşılaştırarak değerlendirmemiz; ortak değerlerimizi pazarlık konusu yapma yolunu açar. Kültür ve medeniyet birbirine çok yakın olmakla beraber bakıldığında farklı değerlerdir.

Bir milletin varlığını koruması Milli ve manevi değerlerin toplumda ciddi şekilde yaşanması ile mümkündür. Kültür konusunda, bazı milletlerin milli ve manevi değerini bilerek önem vermeleri, buna bağlı olarak da bazı milletlerin, "kültür emperyalizmi" ile zayıflatılmak istenmeleri kültürün bir millet için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Türk milleti olarak kültürümüzü yaşam tarzı haline getirirsek Türk kimliğimizi yeni nesillere aktarmış oluruz. Aksi takdirde bu değerlere sahip çıkılmazsa Türk kimliğini gelecek nesillere aktaramamış olmanın sorumluluğunu yüklendiğimiz gibi milli iradeyi zayıflatmış, devletin bekasını da zaafa uğratmış oluruz.

Günümüzde gerek eğitim alanında gerekse aile yapısında Milli Kültür konusunun pek ciddiye alındığı söylenemez. Batı medeniyeti diye yutturulan; Kılık kıyafetten, müzik ve oturup kalkmaya kadar gençlerimizin bencil batı kültürü özentisi içinde olduklarına yaygın olarak günlük hayatta şahit oluyoruz. Maalesef Milli Eğitim (!) idarecileri ve ebeveynler yabancı kültür anaforuna kapılan gençliği seyrediyorlar.

Bu bencil yaşam tarzı ile kendi milli kimliğini ve kendi kültürünü muhafaza edemeyen toplumların huzur içinde birlik beraberlik oluşturmaları olanaksızdır. Ayrıca Atatürk’ün ikazı ile “Milli kültürlerini kaybedenler taklit ettikleri toplumun esareti altına girerler.”

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın