Milli Olmayan Yabancı Kültürü İstemiyoruz...

 

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur. Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara esas olarak şunları öğreteceğiz: Milletine, Türkiye Devleti'ne, TBMM'ne düşman olanlarla mücadele; bu mücadelenin sebep ve vasıtaları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cilt 2, 1952, Türk İnkılap Tarihi Enstitü Yayınları)

Milli kültür, bir milletin kimlik kartıdır. Diğer milletlerle farklılığı belirleyen ve tarih boyunca oluşan maddi manevi değerlerinin tümünün belgesidir. Bir milleti, millet yapan ve milletin bütünlüğünü sağlayan en önemli etken milli kültürdür. Tarih ve milli kültür toplum içinde kader birliğini temin eder. Tarih bilinci ise, toplumun nereden geldiğini ve hangi kimlikle geldiğini gösteren önemli bir unsurdur. Milli kültürünü önemsemeyen, tarih bilinci oluşmamış toplumlar diğer milletlerin kültürü altında sığıntı gibi yaşarlar. Her millette değer yargıları farklıdır. Namus, temizlik, ahlak, eğlence, kahramanlık gibi yaşam olaylarında her millet farklı davranışlar içerir.

Uzun yıllar oluşan milli kültür yapısının korunması toplumun milli karakterini korumak anlamına gelir. Yeni nesillere bu değerlerin aktarılması toplumun geleceğini teminat altına alacağı muhakkaktır. Milli ve manevi değerler toplumu bir arada tutan ve bir aile gibi mutlu ve huzurlu yaşamasına en etken sebeptir. Milli kültür yapısının bozulmaması için sorumluluk aile ve eğitim kurumlarınındır. Gerekli önlemleri almalı hassasiyet göstermeliler. Bu değerlerin korunması aynı zamanda milletlerin bekası ve kimliğinin korunması anlamını taşır.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın