Milli Birlik ve Beraberliği Sağlayan Temel Unsurlar...

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYAN TEMEL UNSURLAR

Millî eğitim
Millî kültür
Tarih Bilinci
Manevi değerler

Millî Eğitim:
Millî birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesidir. Ülkemizde huzur ve güven ortamının kurulması ve devam ettirilmesi, ancak eğitim kurumlarında vereceğimiz millî bir eğitimle mümkün olabilir.
Atatürk, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında millî eğitimin önemini şu sözlerle ifade etmiştir:
“Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça hâlinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz; milletine, Türkiye Devleti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisine, düşman olanlarla mücadele (bu mücadelenin) sebep ve vasıtaları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.” (Atatürkçülük 3, s. 32.)

Millî Kültür:
Millî birlik ve beraberliğin çok önemli ögelerinden biri de millî kültürdür. İnsanlar yetiştikleri toplumun etkisi altında gelişirler ve kimlik kazanırlar. Eğitim, sosyal ortam, gelenek, görenek, , dil ve tarih bilinci, kültürel yapımızı doğrudan etkilemektedir. Türk milletinin birlikteliği, ortak kültür olgusunu geliştirmelerine bağlıdır
Tarih Bilinci..
Tarih, millî kültürlerin vazgeçilmez unsurudur. . , Bir milletin birliğini sağlayan en kıymetli olan millî tarihtir. Bu yüzden uygar dünya içinde hak ettiği yeri arayan Türk milletinin de çağdaşlaşması ve gelişmesi için millî tarihini çok iyi bilmesi ve öğrenmesi gerekir. Tarihe bağlılık, bir milletin kaynaşmasında, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamasında son derece önemlidir. Çeşitli ideolojik unsurlar tarihi geçmişi ve tarihi kişilikleri kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde çarpıtmaları toplumu parçaşamada en önemli etkendir.
Kültür Birliği:
Milleti oluşturan bireyleri birbirine yaklaştırır. Böylece ülkede millî birliğin güçlenmesine katkıda bulunur. Atatürk, kültür konusunda şunları söylemiştir:
“Türk milleti, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çizdikten sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve fazileti milletlerarasında tanınır…” (www.kultur.gov.tr)
“Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal toplumdur.” (Atatürkçülük 3, s. 31.)
Manevi Değerler:
Türk milletinin manevi değerleri millî birliğin korunması ve güçlendirilmesinde, vatan ve millet sevgisinde önemli bir yere sahiptir. Bir toplumun parçalanmasına ve dağılma sürecini hızlandıran en önemli etken milli ve manevi değerlerin sabote edilmesidir.. Atatürk , manevi değerlerin, millî birlik ve beraberliğimiz için önemli bir yere sahip olduğunu sıklıkla vurgulamıştır.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın