Liyakat...

 • Eğitim: Adayın, işin gerektirdiği eğitimi almış olması. •

Deneyim: Adayın, işin gerektirdiği deneyime sahip olması.

• Performans: Adayın, diğer adaylara nazaran sarf ettiği çaba ölçütü.

• İletişim: Adayın, işin gerektirdiği ölçüde iletişim becerisine sahip olması

Liyakat; toplumda değerlerin ve hak edenlerin yer bularak hem kamu sektöründe hem özel sektörde idare erkinin, kayırma olmadan, bilgi, başarı ve yetenek kıstaslarına göre şekillenmesine imkan tanımaktadır.

Türkiye’de anayasal ve yasal açıdan, liyakat sistemini teşvik eden düzenlemeler bulunsa da,Türkiye Şeffaflık Sisteminin belirleyici özelliklerinden olan yasalarla uygulama arasındaki uçurum liyakat konusunda önümüze çıkmaktadır.. Demokrasinin ve hukuk devletinin temel ilkelerinden olan devletin vatandaşa eşit muamelede bulunması şartı maalesef kayırmacılık ve siyasi lider sultası sistemi yüzünden zarar görmektedir. Yandaş kadrolar oluşturulması Memurların partizanlaşması ve sonucunda oluşan siyasi kutuplaşma, yönetimin önünde en büyük engellerdendir.

Siyasal karar alma kadrolarında bulunan aktörlerin (politikacılar, bürokratlar, seçmenler ve çıkar gruplarının) "özel çıkar" sağlama gayesiyle toplumda mevcut hukuki, dini, ahlaki ve kültürel değerleri ihlal edici davranış ve eylemlerde bulunmalarına Siyasal Yozlaşma adı verilir.

Siyasal yozlaşmaya niyetlenenler; öncelikle mekanizmayı liyakatsız yandaşlar ile oluştururlar. Siyasal yozlaşmanın çeşitli göstergeleri: Rüşvet-İrtikap (zorla gasp). Zimmet-Adam kayırmacılık-Akraba kayırmacılığı

- Eş, dost kayırmacılığ

ı- Partizanlık ve siyasal yandaşlık

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın