Laikliğin Tanımı...

Hristiyan dünyasında laiklik, insanı ve yönetimi kendi emrinde zanneden Engizisyon kilisesi ve ruhban takımının zulmünden ve boyunduruğundan kurtulma vasıtasıdır. Laiklik vasıtası ile, yasama,yürütme ve yargı da kilisenin katı uygulamalarından kurtulma düşüncesini doğurmuştur.

“Laikliği lügat anlamı ile değerlendirmek insanı yanlış yorumlara sevk edebilir. Her ülkenin kendine özgü bir laiklik uygulamasının olması, bağımsız yapısının, ulusal varlığının ve özelliklerinin doğal sonıcıdır. Devlet biçiminin ve hukuksal düzenin de bu uygulamayı etkilemesi kaçınalmazdır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması biçimindeki yaygın tanım yeterli değildir. (Laiklik için…Yekta Güngör Özden S:161)

“Ülkemizde yapılmış olan çalışmalarında laiklik, ana hatlarıyla ya din işleriyle devlet işlerinin ayrılması olarak ya devletin ülkede maruf ve müesses dinlere karşı tarafsızlığı herhangi bir din ve mezhebin iç düzenine ibadet Ahkam ve erkanına müdahele etmemesi olarak yahut da devletin bütün vatandaşların din akitlerine izin vermesi, fakat hiçbir dini diğer dinlere tercih etmemesi olarak tanımlanmaktadır.(Din ve LaiklikProf.Dr.Ruhi Fığlalı S;100-101)

“Laic (la ique) Latince (laicun) aslından alınmış Fransızca bir kelimedir ve lügat manasıyla ruhani olmayan kimse , dini olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, müessese, sistem prensip demektir. Bu kelime bize Meşrutiyet yıllarında girmiş ve o zaman ‘la dini’olarak tercüme edilmiştir. (Din ve Laiklik,Ali Fuat Başgil S.151)

Tüm bu tarifleri toparladığımızda anlaşılan şudur: Türkiye de “neden laiklik” sorusundan çok “Nasıl Laiklik” sorusu cevap aramaktadır. Bununun cevabının bulunamamasının sebebi ise; bir kısım çevrelerin Batıda ki laikliğin doğuş nedenleriyle ülkemizdeki durumu karıştırmaları, diğer kesimin ise, İslamiyetin devlet yapısı üzerindeki ana normlarını yakalayamaması ve dolayısıyla bu iki grubun bitmeyecek sürekli bir çatışma yörüngesine girmeleridir. Bir grup laikliği dinsizlik olarak tanımlayıp, yalnız devletin değil kişilerinde laikleşmesini istemesi, diğer kesim ise hiç bir din sahibinin dinini terk ederek tüm dinlere tarafsızlık tavrı dinine karşı da tarafsız anlamı çıkar fikrindeler.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın