Kuran'da Allah İnsanlığı Değişik Bilimleri Öğrenmeye Sevk Etmiştir...

 İlmi açıklamaları yapan ayetler:

ASTAROLOJİ; Sana hilallerden sorarlar; deki; “Onlar insanlar ve hac için zaman ölçüsüdür.”Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.” “ Ne güneş ay’a yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir.”

MEKANİĞE AİT: “ Göğü Allah yükseltti ve ölçüyü mizanı koydu.” “İzni ile denizde yüzüp giden gemileri, nehirleri, belli yörüngelere yürüyen ay ve güneşi, gece ile gündüzü sizin emrinize veren Allah’tır.” “Üzerinizde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi?

FİZİK KİMYA’YA AİT: “ Onlar ayakta iken, otururken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler (ve derlerki) Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın.”3/191 “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık” 38/27 “Sonra buhar (gaz duman) halinde olan göğe yöneldi.” 41/11

JEOLOJİYE AİT: “ Allah yedi gök ve o kadar da yerden yaratmıştır.”65/12 “De ki; yeryüzünde dolaşın, Allah’ın yaratmaya nasıl başladığını görün” 29720 “Biz yeryüzünü bir beşik, dağları birer direk kazık kılmadık mı?” 78/6-7 “Biz yeryüzüne demiri de indirdik ki onda büyük bir güç, insanlar için yararlar vardır.” 57/25

COĞRAFYA KONUSU: “Hiç yer yüzünde dolaşmadılar mı? Ki orada akıl edecek kalpleri, işitecek kulakları olurdu. Yeryüzünü size boyun eğdiren O dur. Öyleyse yerin sırtlarında dolaşın.”67/15

ARKEOLOJİ KONUSU: “Yer yüzünde dolaşıp kendilerinden önce geçmiş kişilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? 3o/9

GENELGENETİK: “İnanmayanlar, gökler ve yer yüzü yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan yarattığımızı görmezler mi? 21/30 “ Sen yeryüzünü kupkuru ölmüş görürsün; fakat Biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir.”22/5

FELSEFE İLE ALAKALI: Bu konuda çokça ayet vardır. Bunlar bakmayı tedbir almayı, kainat kitabını okumaya, varlıkları, nesneleri geçmiş bilimleri düşünmeyi emreder.

“Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığına Allah’ın yarattığı her şeye…Bakmıyorlar mı?” 7/185 Yukarıda birkaç konuda bahsettiğimiz, ALLAH’IN Müslümanların dikkatini bilim konusuna toplama uyarısına rağmen Müslümanlar Kur’an dan uzaklaşmışlar, hurafelerden, ölülerden medet umar hale gelmişler. Neticesinde bilimsel çalışmalardan yoksun kalan Osmanlı Devleti Batı’ya muhtaç duruma düşmüştür.

Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün önderliğinde yapılan çalışmalar ile toplumu aklın ve bilimin ışığında Batı seviyesini yakalamasını ve hatta daha ileri hedefler koyulmuştur. Maalesef Atatürk’ün koyduğu hedefler ya anlaşılamamış veya ölümünden sonra saptırılmış olmalı. Kılık kıyafette, saç ve sakalda oturup kalkmada, yemede içmede, akraba ve komşuluk ilişkilerinde Batı’yı yakaladık hatta öne bile geçtik. Atatürk’ün ifadesi ile “ Bazı kadınlarımız Avrupalı kadınların balolarda giydiği çok açık kıyafeti giyer hale geldiler” ve Çağdaş oluverdik. Kısacası Atatürk’ün Muasır Medeniyet hedefini yakalayamadığımız gibi; yine Atatürk’ün üzerinde önemle durduğu Türk-İslam Kimliğini de her gün biraz daha kaybediyoruz.

Sonuç olarak; bu olumsuzluklar ülkede toplum arasında huzursuzluk, ekonomide belirsizlik, yatırımlarda gerileme dolayısı ile işsizlik ortaya çıkıyor.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın