İzmir 9 Eylülden Sonra Türk Oldu...

 İyonya'nın önde gelen kentlerinden biri olan İzmir, Helenizmin yüreği olarak bilinirdi. İzmir ve Batı Anadolu 19. Yüzyılın ikinci yarısında kentegelenler belirgin bir şekilde Yunan karakterine uygun bir manzara sunuyordu. İzmir O'na "Gavur İzmir" diyen Türklerin gözün de de büyük bir gayri Müslim, özellikle hristiyan kenti idi.

Basmane Garından denize dik olarak çizilecek birdoğrunun Kuzeyinde kalan bölümde Rumlar, Lavantenler ve yabancıların dışında kalan Türk bölümü, Kadifekale eteklerine ve Eşrefpaya kadar uzanıyordu. Ara yerde deniz kenarındaki Karataş Yahudi kolonisinin mahallesiydi.

Yahudi yerleşimi eskiden beri şehrin en döküntü ve bakımsız bölgesiydi. İzmir'deki ticaret kolonisi ile bölgenin içlerindeki üreticiler arasındaki tek bağ, Rum ve Ermeniler idi. Onlar olmadanithal edilen Avrupa malları satılamayacağı gibi, Batı Anadolunun ihraç malları da üreticilerden toplanıp İzmir'e ve oradan Avrupa ülkelerine ihraç edilemezdi. Avrupalıların ve Türklerin dışında kalan Rum,Yahudi ve Ermeniler, ticareti nerdeyse ellerinde tutuyorlar,ekonomik olarak gittikçe güçleniyorlardı. İzmir'in ogünlerde en ünlü yeri Frenk Mahallesiydi. Bu mahalle sahil kesimine kurulmuştu.

Frenk Mahallesi İslam topraklarında bir Hristiyan kenti görüntüsündeydi. Şehrin bütün iş merkezinde olduğu gibi burada da Türk yoktu. Frenk Caddesinde, Züccaciye mağazaları, Atnasula kağıt ve kırtasiye mağazaları, Orozdibak, Kontuar, Eksinopulo gibi büyük tuhafiye mağazaları, küçüklü büyüklü manifaturacı, kuyumcu, kunduracı, gömlekçi mağazaları, bonmarşeler sıralanırdı. Şehrin ana bankaları da bu cadde üzerindeydi Bunlararasında, İmperial Otoman, credit Lyonnais, British Oriental ve Bank of Vienna bulunuyordu. 5 Mayıs 1919 gecesi Venizelos'un mutluluğuna diyecek yoktu.

Paris Barış konferansı Yüksek konseyinden İzmir'e Yunan askeri çıkarılmasına izin verileceğini öğrenmişti.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın