İttihatçıların Hedefi Osmanlı, Abdulhamit Engel...

Birinci Meşrutin kaldırılması; Osmanlı’nın yıkılışını hedefleyen güçlerin planını bozmuştu ve Jöntürkler başarısız olmuştu. Abdulhamit’e en büyük tepki Merkezi Paris’te olan İttihatı Osmani Cemiyeti tarafından gerçekleştirlecektir.

3 Haziran 1889 da Askeri tıbbiye öğrencileri tarafından gizli olarak kurulmuştu. Kurucuların hepsi de Osmanlı devletine karşı örgütlü muhalefet sergileyen kişilerden oluşuyordu.

1.İshakSükuti

2.Mehmet Reşit

3. Abdullah Reşit

4.Hüseyin zade Ali

5. İbrahim Temo

1895 de Paris’te bulunan Ahmet Rıza çalışmaları sonucunda Cemiyetin merkezini Paris’te açarak; adını da “Osmanlı İttihat Terakki Cemiyeti ” olarak değiştirmiştir. İttihatçılar zaman zaman aralarında ideolojik ayrılıklara düşerek çatışıyorlardı. Bu gruplar; Pozitivistler (Ateistler), Türkçüler ve Liberal görüşlü Ahrar olarak ortaya çıkmıştı.

İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra derhal seçimler gidilmiş; seçime iki parti katılmış; İttihat ve Terakki ile Ahrar Partisi. Seçimi İttihat Terakki partisi kazandı. Neticede 1909 da ayaklanmalar başladı. Gazeteciler ve Milletvekilleri öldürüldü. 31 Mart ayaklanması, Selanik’den gelen Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Netice de Abdulhamit’in tahttan indirilme senaryosu uygulanmış ve meclis tarafından tahttan indirilmesine karar verilmiştir. Yerine de Mehmet Reşat geçecekti.

Cemiyetin başlıca ilkeleri şöyleydi;

1. Bütün tebaa için siyasi islahat

2. Vilayet meclislerinin oluşturulması (Bir nevi Eyalet sistemi)

3. Bunlardan seçilecek üyelerden Meclis-i Mebusanı teşkil etmek.

4. Hak ve vazife eşitliğinin sağlanması…

5. Vilayetlerde ırki farklılıkların dikkate alınarak, buna göre bir idare oluşturulması.

Cemiyet bu fikirlerini yaymak için propaganda çalışmalarına hız verilmiş ve gazeteler çıkarılmaya başlanmıştı. Bunun yayında Arapların çoğunlukta olduğu bölgelere başka, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelere başka, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere göre gazete çıkarılmış ve politikalarını böyle ifade etmişlerdi.

İttihat terakki cemiyeti, halk desteğini sağlamak amacı ile yayınlarında ve söylemlerinde dini konulara sıkça müracaat etmişlerdir. Bu yolla da üzerlerinde yapışık olan dinsizlik imajını da silmek istemişlerdir.

Ayrıca ordu içinde de faaliyetlerini arttırmışlar, hedefe varmak için orduyu kazanmaktan başka çıkar yol olmadığını ifade etmişlerdir. İktidara gelmeden önce tamamen Osmanlıcılık fikrini savunan İttihat Terakki iktidara geldikten sonra; yani hedefine ulaştıktan sonra bu fikrinden tamamen vaz geçecektir. Zamanla İttihat Terakki içinde “Türkçülük”fikri hakim olmuştur.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın