İttihatçılar Enver ve Cemal Paşalar Dağıldılar...

İttihatçıların peşine takılarak Osmanlı’nın yıkılmasının hazırlıkları katkın koyan Enver ve Cemal Paşalar ülkeden kaçarak canlarını ve itibarlarını kurtarmanın yolunu seçtiler. Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa ve amcası Halil Paşalar’da yurdu terk ettiler. Görüldüğü gibi aile boyu paşalar. Halil Paşa Acerbaycan’a faaliyetlerini sürdürmek için kaçarken, Nuri Paşa, Türkiye’deki maruf insanlar tarafından Bolşeviklik ilan edilsin. Bu suretle Boğazlar ve İstanbul meselesi halledildi.

Halil Paşa’nın memleketimiz hakkındaki tehlikeli bir düşünce mahsulü şu idi: Diyor ki;

“İtilaf Devletleri ile uğraşmak imkanı yoktur. Şark vilayetlerinde beyhude uğraşacağınıza Batı’da kaç vilayet vereceklerse oraya toplanıp tutunmaya bakın!”

Ben de bu fikrin çok sakat olduğunu izah ettim;

“Şark’dan çözüldükten sonra garbın neresinde tutunmak imkanı vardır. Esasen daha şimdiden en mühim limanlarımız işgal altına alınmıştır. Şarktan çözülürsek arkamızdan Ermeniler yürüyecek ve Kızılırmak boyu, Ermeni Yunan süngüleri altında Türklerin son mezarı olacaktır. Sakın İttihatçılar bu fikrin hadimi olmasınlar. Anadoluyu Endülüs’ün ikinci bir nüshası yaparsınız.”

Kaçan İttihatçıların bir kısmı Malta’da, bir kısmı Berlin’de Talat Paşa da İngilizler ile sulh yapmak için müracaat ettiği ve İngilizler cevap bile vermemişler.

Daima harici telkinler ile memleketi idare edenler bütün bir Dünya Harbini onların arzusuna göre idare ettiler. Yurt dışında da rahat durmadılar, bu kez Rusya ile anlaşarak, İran,Hindistan’da ve Pakistan da darbe yapmak üzere görev aldılar. Enver de, Atatürk’ün Moskova’ya gönderdiği heyeti Rus delegesi gibi ziyarete gidiyor.. Türk Heyeti “Sefarethaneye Enver geldi. Bizi müzakereye davet etti. Enver ile ilk karşı karşıya gelişim. Elinde mavi kurşun kalemle hudut çizilmiş bir harita da var. Baktım Rus tezini müdafaa ediyor. Ve bize kabul ettirmeye çalışıyor. Onunki kadar sade bir mantık henüz görmemiştim. Hayret ettim. Sonra bize bir Rus delegesi olarak gelmişti. Bize çok arazi kaybettirmek istiyor. Bu da gücüme gitti. Bir Türk, Türkiye aleyhinde bizi kandırmaya çalışıyor.” Dedi.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın