İttihat ve Terakki Hortlamasın...

 İttihat Terakki Osmanlı’nın çözülüş yıllarında çok gizli ve yeraltından çeşitli isimler altında örgütlenerek sinsice hükümeti yine paravan kişilerle ele geçirir. Amacı Anadolu Türk’ünü ve İslam inancını bu topraklardan koparıp atmaktır.

İttihat Terakki ilk nüvesini 1889 tarihinde Askeri Tıbbiye Mektebinde, İttihad-ı Osmani Cemiyeti adında gizli bir örgüt olarak kuruldu. Hem cemiyetin ismi hem de kullandıkları şahıslar ile kendilerini gizlemeyi sağlamışlardır.

Merkezi Selanik’te olan 3. Ordu bu örgütlenmenin odağı haline geldi. Örgüte katılan asker ve siviller silah üzerine yemin ediyordu.

Örgütün sırlarını dışa taşıdıkları durumda öldürülmeyi taahhüt ediyorlardı. 1907 nin Eylül ayında Paris’te yapılan ikinci kongresinde jön Türk hareketi İttihat Terakki adını aldı. Bu kongrede Abdulhamit Han’a karşı ihtilal kararı alındı. Bu kongreye katılan isimler arasında; Talat, Enver, Cemal, Cavit, Rahmi ve Şükrü bey gibi isimler bulunmaktaydı.

1908 de ilan edilen meşrutiyet ilanından sonra kurulan hükümette yer almadılar. Dışarıdan kumanda etmeyi tercih ettiler. Hükümeti dışarıdan o günün tabiri ile Rical-i gayb (görünmez kişiler’ yönetiyor ve bu durum eleştiri konusu oluyordu.

İTC, 1. Dünya Savaşının ilk aylarında verdikleri kararlar ile; Sarıkamış’da, Süveyş’te ve Irak’ta orduyu hazırlıksız ve zamansız savaşa sokarak yıpranmasına ve ciddi kayıplar vermesini sağladılar. Birinci dünya savaşı yenilgisi sonunda Enver, Talat, Cemal, Bahaddin Şakir ve Dr.Nazım yurt dışına kaçtılar.

Bu şer örgüt kendileri ortaya çıkmadan kullandıkları bir takım insanlar ile şu anda faaliyet içinde olduklarının belirtilerini günlük siyasi atmosferdeki1 fitne rüzgarlarından hissetmek zor olmasa gerek…

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın