İnsan İlişkilerinde Samimiyetin Önemi...

 İnsanların ekonomik ve sosyal ilişkilerinde birbirlerine olan samimiyetleri; bir diğer deyişle birbirlerine medeni yaklaşımları topluma ve dünyaya huzur ve güven getirir. Kıskançlık, menfi rekabet ve dünya hırsı insanlar arasında samimiyeti kaldıran en önemli etkendir.

Dünya hırsının, rekabetin ve kıskançlığın suiistimal edilmesiyle ihtilafa düşenler hem kendilerine hem de bağlı oldukları değerlere zarar verirler. Yaşamlarını samimiyetsizlik üzere inşa edenler aşık oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için yandaşlık yaptıkları liderlerini ve arkadaşlarını muhafaza etmek adına zilleti, Namertliği ve hamiyetsizliği göze alarak bağlıları ile ittifak ederler. Elbette bu ittifak çıkarların devam ettiği sürece geçerlidir.

Samimi davranışların amacı, hak ve hakikat noktasında medeniyet ufkunu genişletmek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukuksuzluktan beri, mütevazi ve adil davranışlar ile insaniyet mertebesine yükselmektir. Bu anlayış aynı zamanda insanlığın ve medeniyetin gereği olduğu gibi huzur ve güvenin de teminatıdır.

İnsanın samimiyetini bozan en önemli etken kendi kontrolsüz nefsidir. Nefsin tahriki ile; liyakati olmadığı halde şöhret sahibi olmak, şan ve şeref kazanarak toplumda kendine yer edinebilmek, dikkatleri üzerine çekmek insanın en önemli ruhi hastalıklarındandır. Bu hastalık riyakar bir insanın ortaya çıkmasına sebep olur. Daha fazla itibar kaybetmeden ve toplum içinde yerini alabilmek adına bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu; İnsanın kendini manevi değerler ile tedavi ederek samimiyet ordusuna katılmaktır .

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın