İnsan Hakları Günü imiş...

Yüce Allah insanları hür bıraktığı için dine ve inanmaya zorlamaz. Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. İnsanların hür iradeleri ile hakkı ve imanı benimsemelerini ve kabul etmelerini ister. Bu sebeple “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256) buyurur.

Yüce Allah insanları hür bıraktığı için dine ve inanmaya zorlamaz. Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. İnsanların hür iradeleri ile hakkı ve imanı benimsemelerini ve kabul etmelerini ister. Bu sebeple “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256) buyurur.

Hz. Ömer (ra) “İslâmda hiçbir kimse haksız yere, suçu sabit olmadıkça tutuklanamaz ve hürriyet hakkı elinden alınamaz. Allah’ın hür olarak yarattığı hiçbir insan köle yapılamaz” demiştir.

Hz. Ali (ra) da “Hiç kimse eyleme geçmediği sürece fikirlerinden dolayı tutuklanamaz” demişlerdir. *İnsan hakları,Bize saygı sunar ve bize de başkasına saygı duyma sorumluluğunu yükler. *İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze yada teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir.İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur. *Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. (M.Kemal Atatürk 1934)

İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak, insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mutlu edecek tek yol, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddî ve manevî gereksinimlerini temine yarayan hareket ve enerjidir. Dünya barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ülkü yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır. 1931 (Atatürk’ün S.D.1I, s. 273)

İnanç kaynağımız İslam ile Kurucumuz Atatürk den insan haklarına nasıl bakıldığına dair ile bilgileri aldıktan sonra; İnsan Hak ve özgürlüklerini senede bir kere kutluyoruz da; uygulamada bakalım İnsan Hak ve özgürlüklerine ne derece saygı duyuluyor.

Sık sık bizim yazar ve çizerlerin göklere çıkardığı ve Medeni diye nitelediğimiz Avrupa ülkelerinde bile İnsan Hak ve Özgürlükleri tam olarak uygulanmadığını görüyoruz. Bu konuda sınıfta kalan Avrupa ülkeleri, Belçika,Fransa, Avusturya ve Almanya dır. Başlıca ihlallerden birisi; ayırımcılık Şimdi sıkı durun ayırımcılıktan sonra Belçika’da ikinci derecede ihlal kadın haklarına saygısızlık ve aile içi kadına şiddet uygulama şeklindedir.

İnsan haklarının sözünün edilmesine rağmen ve Birleşmiş milletlerin de bu konuyu karara bağlamasına rağmen her hangi bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. İnsan hakları günü kutlamak bir fanteziden öteye gidememiştir. Ortadoğu, Afrika ve Asya’da işlenen cinayetler, tecavüzler, soykırım, açlık ve sefaleti hangi insan hak ve özgürlükleri ile izah edeceğiz.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın