Hurafe ve Batıl İnançlar...

Geriye doğru baktığımızda dinler tarihinde görülen insandaki putperestlik, gözünün gördüğüne inanma iç güdüsü her devirde; puta tapma, hurafe ve batıl inançlar toplumun problemi haline gelmiştir. Dini kurallar yerine akla ve mantığa uymayan, insanları dini esaslardan uzaklaştıran hurafe ve batıl inançları her devirde görmek mümkündür. Hatta dinin özünü hurafe ve batıl inançları kullanarak bozmaya dönük eylemlerde bulunanlar da türemiştir.

Putperestler taşlardan putlar yapıp taptıklarında sorduğunuz zaman; Bizler putları Allah'a vasıta kılıyoruz derlerdi. Helvadan putlar yapıp tapındıktan sonra oturup yiyenler de insanlardı Günümüzde ise mezarlara mum yakıp, ağaçlara çaput bağlayanlar ile mezarda yatan tevatür ile ulu kişi olduğu sanılan insanlardan iş aş isteyenlere de sorduğumuzda .; biz onları Allah'a vasıta kılıyoruz diyorlar. Hurafeler daha çok İsrailiyat ve Yunan mistitizminden örnek alınmasından kaynaklanmıştır.

'hurafeden bazı örnekler:

- Kuran ve sünnet ile örtüşmediği halde dövme yaptırmak, erkeklerin küpe takması, burçların insan karakterine etkili olduğu inancı,

- Türbe, yatır gibi yerlerden medet ummak. Bir yatırın mezar taşına mum yakıp, dilek tutmak,

- Yeni doğan çocuğun dindar olması için göbek bağını keserek cami avlusuna bırakmak,

- Sağ elinin içi kaşındığında para geleceğine, sol elinin içi kaşındığında da para çıkacağına, ayak altı kaşındığında da yola çıkılacağına inanmak,

- Cenazenin 7., 40., 52. gecesi ile ölüm yıldönümünde hatim ve mevlit okutmak,

- Cenazenin alkışlanma uğurlanması, cenazenin arkasından slogan atmak ve çiçek serpmek, cenaze için üçüncü gününde helva ve yemek dağıtmak, kefen arasına dua, ayet ve vasiyetname koymak, ölen kimse için arefe günü kurban kesmek,

- Dileğin kabulü için ağaçlara bez-çaput bağlamak, türbelere adakta bulunmak, türbe ziyaretlerinden şifa beklemek,

- Hıdrellez günü sahile gidilerek kuma veya toprağa ev, araba resimleri çizilerek böylece çizilen resimler sayesinde ileride onlara sahip olunacağına inanmak,

- Tekke ve türbelerde kurban kesmek, türbe ve tekkelerden şifa beklemek, mum yakmak, el yüz sürmek,

- Misafirin, askere gidenin veya yola çıkanın arkasından su dökmek, - Kahve falına bakmak, falcılara, büyücülere gitmek,

- Ay ve güneş tutulmasında silah atmak, teneke çalmak

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın