Güdümlü Demokrasi...

DEMOKRASİNİN ARAÇLARI;
1.Parlemento
2.Siyasi Partiler.
3.Anayasa.
4.Sivil toplum örgütleri
5.Kolluk kuvvetler.

Hepimize öğretildiği  gibi halkın kendi kendini yönetmesi ve toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik, özgürlük ve güçler ayrılığı prensibini öne çıkaran yönetim şeklidir. Zengin fakir, güçlü güçsüz her kişi Demokrasilerde yasalar önünde eşit olduğu da ilkokuldan itibaren öğretilir.
Ama öyle mi bir bakalım...
Demokrasinin ilk güdümlü denemesinide ilkokul döneminde sınıf başkanı seçiminde yapmışısızdır. Öğretmen tarafından önerilen ve tahtaya kaldırılan üç beş arkadaşın arasından en sevilene oy vererek yaptığımız seçim ilk Demokrasi deneyimimiz olur. Ancak, neden,  en karizmatik veya en hareketli ya da en sevilen seçilmiştir. Ama hiç bir zaman sınıfı en iyi kim yönetir diye düşünmemişizdir. Zaten öğretmen tarafından en iyi yönetecek olanlar  aday bile gösterilmemiştir.
Bugün ülkemizde yaşanan temel sorunun kaynağında, temsili
demokrasinin  her türlüsünde etkin olan parlementonun yetkisiz  ve etkisizleştirilmesi ülkenin  adeta parti devletine dönüştürülmesi ve güçler ayrılığındaki denetim ve yargı ayağının siyasallaşması vardır.

Seçimlere geldiğimizde, tam demokratik bir seçimden bahsetmek bazı etkenler nedeni ile olanaksız. Seçim, aynı ilk okulda öğretmenin belirlediği adayların içinden seçilen başkan misali gelişmektedir. Elitlerin, sermaye sahiplerinin parti liderine önerdiği kişiler ön seçimsiz  aday listesine girmektedir. Halk ise; hazırlanmış isimleri belli listeye oy vermektedir. 

Neticede partiler içinde liderler tek seçici ve tek söz sahibi haline gelmektedir. Seçme ve seçmeme yetkisini elinde bulunduran parti liderinin antidemokrtik bir eylemine seçtiği milletvekillerinden bir ikaz gelemiyeceği açıktır. İşte bu nedenle dünyada ve bizde Demokrasi değişik etkenler sonucunda güdümlüdür ve vesayet altındadır.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın