Gösteriş...

 

Gösteriş, ruhumuzun başkalarından üstün olduğumuzu göstermek amacıyla uyguladığı hayat tarzıdır. İfade biçimi olarak dış dünyaya oynayan kendisini orada yer elde etmeye çalışan ferdin, sürekli yaptığı bir hareket tarzıdır. Az veya çok gösteriş yapmak insanın doğasında vardır. Bu isteği abartılı olarak öne çıkartanlarda psikolojik nedenler vardır. Hatta Bazı kişilerin gösterişi itibar vesilesi olarak ifade etmesi kültür zafiyetinin ve görgü noksanlığının ezikliğini yaşıyor olmasıdır.

Gösteriş yapmada kişiler arası sınır ve düzey çok farklılık göstermektedir. Bazısı bunu en basit hareketlere indirgeyerek uygular, diğer bazıları kendisini gizlemek ve herkese yaptığının gerekçesini bildirmemek yönünde hareketle devam ederler. Özellikle kadınlarda görülen, aşırı gösteriş tutkusundaki hastalık düzeyindeki bulgular erkeklerde, az olmakla beraber hemen herkeste mevcuttur. Hatta genel bir ifade ile gösteriş yapma merakı olmayan insan yoktur. Her insanda bulunan beğenilmei övülme arzusu ; diğer yandan dünyada kötülenme yerilme endişesi taşır. İşte bu insanları riyaya sürükler.

İleri düzeyde gösteriş tutkusu insanları riyaya sevk ettiği gibi aşırı tüketime iterken israfın kapısını da açar.

Gösteriş adına tüketimin Nedenleri; Gösterişçi tüketimin nedenleri olarak; insan psikolojisi ve karakter yapısı, sosyal çevre ve içinde bulunduğu kültür, ihtiyaçlar ve çeşitlilikleri, artan mal ve hizmet çeşitliliği, insanların gelir seviyelerinin artması veya ani gelir artışları, moda kavramı ve değişkenlik hızı, reklamlar ve toplum içerisinde tüketmek için var edilmesi ve değerlendirilmesi, lüks kavramının varlığı ve zamanla değişen lüks ürün algıları, insanların takdir-statü kazanma kendisini var edecek ve insanlarca kabul görülmesini sağlayacak kimlik var etme çabası olması gösterilebilir. Günümüzde gençliğin gösteriş merakı alışveriş yaparken bir ürünü değil onun kendisine hissettirdiği duyguları satın alıyorlar. Bazı gençler çeşitli grupların arasına �katılmak için marka giyinmeye başlıyor. Zira gençler birbirlerini tanımlarken, markaları göz önünde bulunduruyor.

Sözün özü:

Gençliği iyiye yönelten İnsanlığı iyiye yöneltir. G. Wilhelm Leibniz

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın