Gergerlioğlu Olayının Düşündürdükleri...

“Zalimce gözaltına alındığımda kamuoyu buna isyan etti. Çünkü bana namaz kıldırmadılar, elbiselerimi giyemedim, ayakkabılarım kaldı. Ben beş vakit namazını kılan bir insanım önceki gece saatimi kurarak iki üç saat uykuyla kalktım. Hüseyin Kaçmaz yanımda yatıyordu. Gidip bir abdest alayım namazımı kılayım istedim. Lavaboya gittim, baktım dışarıdan gürültüler geliyor hemen çıkmadım belli ki bir sıkıntı var sesler arttıkça arttı”
Aslında gözaltına alınma operasyonun nasıl yapılacağı Adalet Bakanlığının yetkisinde olarak yönetmelik ile uygulanır. Sık sık basına yansıyan uygunsuz gözaltı operasyonlarında daha suçluluğu kanıtlanmamış kişiler mağdur ediliyor. Yönetmeliğe aykırı uygulamalar; “Adalet mülkün temelidir” anlayışına uymamaktadır.
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Bazı maddeleri…
Sorumluluk
Madde 29 – Yakalama, muhafaza altına alma, gözaltına alma ve ifade almada görevli bulunan kolluk kuvvetleri katıldıkları işlemlerle ilgili olarak bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından sorumludur.
Personelin niteliği
Madde 30 – Bu Yönetmelikle kolluk kuvvetine verilen görevleri yerine getiren personelin eğitim görmüş olması gerekir.
Personelin eğitimi
Madde 31 – Eğitime, tecrübeli, suçluluk psikolojisinden anlayan, sabırlı, soğukkanlı, kavrama kabiliyeti yüksek, tercihan psiko-teknik testten geçirilmiş personel katılabilir.
Güvenlik araması
Madde 10 – Gözaltı birimine getirilen kişi hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:Nezarethaneye veya zorunlu hâllerde bu amaca tahsis edilen yerlere konulmadan önce usulünce aranır. Kadının üst veya vücudunun aranması, bir kadın görevli veya bu amaçla görevlendirilecek diğer bir kadın tarafından yapılır.
İfade almada yasak yöntemler
Madde 24 – İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.
Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.
Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.
Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.
Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın