Gelecek Nesil ve Milli Kimlik Neden Önemli...

Milli kimliğimizin, örf ve âdetlerimizin korunması, ahlak anlayışımızın genç nesillere aktarılmasını çok önemsiyorum. Milletimizin ve devletimizin bekasını önemsemeyi vatanseverlik olarak kabul etmek gerekiyor.  Bizden öncekilerin bize miras bıraktığı  değerleri; kötü mirasyediler gibi nefsimizin hevasına kapılarak dışa savrulmak vatan sevgisini yansıtmaz.


1071 tarihinden Kurtuluş Savaşına kadar Milli kimliği ve bu vatanı koruma adına  canını veren milyonlarca genç yaşlı insanımızı incitmek istemiyorsak bize aktardıkları emaneti emin bir şekilde, aileden başlayan ve diğer eğitim kurumları ile devam eden emaneti devir teslim sürecini; aile ve eğitim kurumları çok ciddiye almak durumundadır. 


Son senelerde Atatürk adını ağzından eksik etmeyen 'bazı' mihraklar, Atatürk'ün muasır Batı medeniyetinin seviyesini yakalama söylemini; Batının teknolojisini, sanayisini, hukuk bilincini ve düşünce özgürlüğünü değil de, sanki Batının  yaşam tarzını, modasını yani kültürünü taklit edin şeklinde yansıtıyorlar.Bakalım Atatürk bu konularda neler söylermiş;
Gençlerin yetiştirlmesi konusunda tavsiyeleri;


1.”Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte de bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”


2.”Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”


3.”Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temel benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."
Ayrıca Atatürk'ün büyüklere de tavsiyeleri var.


"Bizim kadın hayatımızda, kadının giyim şeklinde yenilik yapmak meselesi söz konusu değildir. Milletimize bu konuda yeni şeyleri bellettirmek zorunda  değiliz. Biz başlı başımıza fert olarak her türlü şekilleri uygulayabilir, kendi zevkimize, kendi arzumuza, kendi terbiye ve seviyemize göre istediğimiz kıyafeti seçebiliriz.  Bazı milletlerin zevk alemlerini memleketimizde uygulamaya kalkmak  doğal olarak hatadır. Bu yol, sosyal hayatımızı, bilime ve fazilete ulaştırmaz." (29.3.1923 Atatürk dil,kültür ve tarih Yüksek kurulu)

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın