Gaziler Günü Münasebetiyle Bir Milletin Yeniden Doğuşu (Lord Kınros Kitabından)

 Mustafa Kemal, İngilizlerin İstanbul’u zorla işgaliyle Osmanlı devletinin yedi yüz yıllık hayat ve egemenliğine son verilmiş olduğunu bir bildiri ile açıkladı.

Durumu böyle görüyordu. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da Türk milletinin yaşaması için yaptığı savaşta Müslümanlığa sığınmayı elden bırakmayacaktı. Millete “Giriştiğimiz kutsal, bağımsızlık ve vatan savaşında Tanrı’nın yardımı bizimledir” diyordu.

İyi bir kurmay ve akıllı bir politikacı olan Mustafa Kemal hiçbir şeyi unutmuyordu. Türkiye dışındaki Müslümanları hatırlayarak, onlara da buna benzer bir bildiri yolladı. Yabancı devletleri de unutmuş değildi. Ama resmi Amerika’nın ve Avrupa’nın değil, ilim, irfan ve medeniyet Avrupa ve Amerikalı’nın vicdanına seslenerek, tarihin bu güne kadar yazmadığı bir suikast teşkil eden ve Wilson prensiplerine dayanan bir mütarekenin milleti savunma araçlarından yoksun bırakmasından doğan ve hileye dayanması yüzünden, ait oldukları milletlerin şeref ve haysiyetleriyle de bağdaşmayan bu hareketin takdirini kendilerine bıraktı.

Hıristiyan azınlıkları da hatırlayarak, çeşitli yerlerdeki komutanlara gönderdiği bir genelge ile Türkiye’yle dış dünya arasındaki bağlantının geçici olarak kesilmesi yüzünden bu azınlıkların artı yabancı korumasından yararlanamayacakları, bundan dolayı ‘Hıristiyan ahalinin tam bir huzur vw sükunet içinde hayatlarını sürdürmelerinin, ırkımızın doğuştan sahip olduğu uygarlığa kesin bir belge’ teşkil edeceği üzerinde durdu. Bütün bu işler, işgali izleyen birkaç saati çinde olmuştu.

Mustafa Kemal bundan sonra, en büyük işe, Ankara’da kendi girişimiyle Yeni bir meclis toplama işine girişti. (S:254)

Aklımızı başımıza alıp; senin sözün, benim sözüm mahalle kavgasına bir kenara bırakıp askari müştereklerde anlaşarak hayatları cephelerde geçen şehit ve gazilerimizin emek ve gayretlerini boşa çıkarmamak ve Yurtta sulh, cıhanda sulh’ün tesisi için kendi doğmalarımızdan sıyrılmamız aklın yoludur.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın