Fitne Kıtalden Beterdir. (Bakara-191)

"Birlik ve dirliğinizi bozmaya çalışanları, saldırıya ve isyana kalkışanları aranızda barındırmayın, Fitne, katl’den eşeddir! (Yani zalimlere ve hainlere fitne ve fesatlık imkânı ve iktidarı vermek, hayırlı bir hizmet ve hareketi bölmek ve engellemek “Katl”den-öldürmek için savaşmaktan daha şiddetli-tehlikelisonuçlar doğuracaktır!..) " BAKARA-191 AYET AÇIKLAMASI.

Hz. Peygamberde fitne çıkaranlar'a şöyle buyurmaktadr: ''Ey Müslümanlar! Başkalarının gizli hallerini araştırmayın, haksız yere rekâbet etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin tutmayin, şikayet edip birbirinize sirt çevirmeyin Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez,onu mahrum bırakmaz, onu tahkir etmez. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini tahkir etmesi şikayet etmesi yeterlidir. Müslüman'ın her şeyi;''malı, kanı ve ırzı diğer Müslüman'a haramdır.''

Allah sizin suretlerinize ve kalıplarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar.Takva şuradadır. Hz.Peygamber, eliyle göğsünü işaret etti bazı rivayetlerde üç kere; ''Sakın ha! Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman'ın kardeşine, üç günden fazla küsmesi haramdır''.

Fitne her zaman insan için bir sıkıntı veya risk anlamı taşır. Ancak fitne olarak değerlendirilen bir durumla karşılaşan insanın bunun bir imtihan olduğu bilincini koruyarak bu tehlikeli sınavı başarıyla sonuçlandırması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında fitne, inanma iradesini daha da güçlendirme, ahlâkî bakımdan arınma, insanın imanındaki kararlılığını ve erdemli yaşayışını kanıtlama fırsatı vermesi itibariyle ferdin veya toplumun dinî ve ahlâkî gelişmesine katkısı olan bir imtihan ve deneme yolu olarak da değerlendirilmektedir.

Fitne insanlar arası ilişkilerde de söz konusu olabilir. İnkârcıların müslümanlara karşı olumsuz tavırları müslümanlar için bir fitnedir; zira böylece onların sabır ve sebatları denemeden geçirilmiş olur (Furkan 25/20). ,

Emevî iktidarına karşı ayaklanan Abdullah b. Zübeyr’in Hicaz’daki hâkimiyetine son vermek üzere Yezîd b. Muâviye’nin gönderdiği ordunun Medine yakınındaki Harre’de Medineliler’le savaşarak şehri yağmalaması (63/683), aynı maksatla Abdülmelik b. Mervan tarafından gönderilen Haccâc b. Yûsuf kumandasındaki ordunun altı ay kadar süren Mekke muhasarası ve işgali ile Abdullah b. Zübeyr’in öldürülmesi (73/692) gibi kanlı olaylar ve iç savaşlar İslâm toplumunun karşılaştığı ilk fitne hareketleri olarak tarihe geçmiştir.

FİTNE İLE İLGİLİ BİRKAÇ HADİS-İ ŞERİF

Birkaç hadis-i şerif meali:

(Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lanet etsin!)

(Din, dünya menfaatine alet edilince, fitneler zuhur eder.)

(Fuhuş yayılınca fitne çoğalır.)

(Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.)

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın