Fırsatçılık...

Güç durumlarda, davranışlarını ahlak kuralları veya düzenli bir düşünceden çok, çıkarlarına uyacak biçimde ayarlamayı amaçlayan tutum, oportünizm.

Diğer adı; oportünizm… oportünizmi uygulayan, davranışı oportünizme uygun olan, duruma, kendi çıkarına göre davranan, durumlardan, koşullardan kendi çıkarına yararlanan (kimse).

Bence tüm insani ve vicdani değerlerini yitirmiş, insanların çaresizliğini ve bunalımını ranta çeviren zalim.

Oportünizmin sık kullanıldığı en tehlikeli alan siyasi alandır. Dini duygular ile oynayarak siyaset yapanlar toplumun maneviyat cephesini dejenere ederler. Gerçi siyasi ahlakın bozulduğu dönemlerde oportünizm her sahada geçerli hale gelir.

Siyasi menfaatler uğruna dini duyguları ateşleyerek sömürmek de, hükümetlerin ya da politikacıların -kendi halkları da dahil her halka bırakabileceği en tehlikeli mirastır. – A. Roy –

Bireylerin ve toplum sorunlarının, sıkıntıların kaynağı, çıkarcılığı ve bencilliği hakim kılan ve merhameti umursamaz zihniyetin yaygınlaşmasıdır. “İnsnların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Peygamber beyanı ışığında; nefisler ilahi adalete tabi tutulacağını akıllarından çıkarmadan İlahî merhamete layık olmak için şefkat ve merhameti terk etmemek gerekiyor.

Yaratılanların en mükemmeli olan insana yakışan; intikam, nefret ve kin ile değil, sevgi, saygı, merhamet ve affın sulh ve huzur sağlayıcı güzelliği ile bezenmektir. Dünya sulhü ve toplumların huzurunun bu insani değerler ile sağlanabileceği tecrübelerle sabittir.

Sokrates der ki;

İnsan doğasında var olan çıkarcılığı, bugün egoizm, kendicilik, bencil-lik türündeki deyimlerle anlatmaya çalışıyoruz. Toplumsal yaşamın gelişen evrelerinde, karşılıklı çıkarlar den gesi oluştu. Böylece insan oğlu, kendi çıkarını korurken, bir başkasının da çıkarını koruması hakkını tanımak zorunda kaldı. Bilge kişiler buna hukuk dediler. Hukukun içinde kalmak, bir bakıma başkasının yararını koruma hakkını kabul etmek demektir.

Öylesi çıkar cılar, toplumda saygın kişi olarak algılanır, edindiği varlığın bir bölümünü armağan olarak dağıtmanın yol-larını bulur ve hukukun içinde onun boşluklarından yararlanmanın tüm yöntemlerini kullanır. Bu tür çıkar karşılığı verilen armağanlara sizler "rüşvet" diyorsunuz. (Sokrates)

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın