Engizisyon Gerçeği...

 İsmail Dönmez Araştırmacı Yazar •

ENGİZİSYON GERÇEĞİ:

“1481-1808 yılları arasında batıda, Katolik kilisesinin siyasi baskı aracı olarak faaliyet gösteren Engizisyon mahkemelerinin Yakılarak öldürülme cezasına çarptırılan insanların sayısının 34.024 e ulaştığını... Biliyor muydunuz?” paylaşımından esinlendim.

Ortaçağ’ın karanlık döneminde işlenen cinayetler, ihsan hakları ihlalleri . Din ve vicdan özgürlüğü açısından Avrupa’nın yaşadığı insanlık dışı karanlık dönemdir. Katolik mezhebinin diğer anlayışlara karşı otoriteyi elinde bulundurma ve iktidar olma mücadelesidir.

Bu karanlık dönem, Roma'daki Papalık tarafından yönetilir ve Papaya bağlı . Yargıçların yetkileri çok fazlaydı. 1164 tarihinde İtalya’da ilk defa yalnızca dini davalara bakan mahkemeler kurulmuştu. İşte bu mahkemelerin ismi Engizisyondu…

Zannedilmesin ki; bu zulüm devri dünyada din adına uygulanan tek zulümdür. Ayrıca din adına olmayıp da saltanat ve iktidar için de dünyada işlenen zulümler eksik değildir. İdare edenlerin Devlet gücüne dayanan zulümleri dendiği zaman firavunlar ve nemrutlar akla gelir. Bunun yanında Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmet Bin Hambel, İmam Malik de elinde halifelik mühürü bulanduranların “Devlet çarkını keyfi kararlarla işleterek” bu halifelerin zulümleri ile işkence görmüşler ve zındanlara girmişlerdir. İktidar ve iktidarı korumak adına yapılan zulümlerin de tarihi geçmişimizde örnekleri bulunmaktadır. Örneğin Hitler, Mussolini gibi faşist liderler bünyelerindeki insanların başka ırktan olanları ayıklayarak saf bir ırk hayali ile yapmadıkları zulüm kalmamıştır. Ayrıca İnsanlığa eşitlik getirip ezilmişlikten kurtaracağız diyenler de Stalin ve Mao gibi liderle de tek adam egosu ile insanlara zulmetmişlerdir. Devralınan devlet mekanizmasını idare ederken zulüm etmemeyi, adaletten şaşmamayı şart koşuyor İslam. Asla benliğini her meselenin merkezine yerleştirerek başka insanların (hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun) hukukuna tecavüz etmeyeceksin. Devlet çarkını keyfî kararlarla işleterek bir kişiye/kitleye hakaret edersen zalim olursun. Bir kişi ya da bir kitleyi, uluorta çekiştirmek, onlara iftira atmak, hakaret etmek, haklarında yalan söylemek, haksız yere soruşturmak, zulüm olsun diye tutuklatmak, korku salmak için cezalandırmak zulümdür..

Netice olarak Engizisyon benze zulümler dünya var olduğu müddetçe hükmünü başka başka sahalarda sürdürmeye devem edecektir. Hatta demokratik yapı altında bile adı Engizisyon olmasa bile zulüm kendini gösterecektir.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın