Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma...

Dünyada kalkınma politikaları; farklı zamanlarda farklı yaklaşımlar ile ele alınmış. Neticede asıl noktaya gelinmiş; tarım etkin hale getirilmesi ve endüstrileşmenin sağlanması olarak belirlenmiştir. Avrupa bu iki hedefe yatırımlarını yönlendirmişler ufak arazisi olan Avrupa ülkeleri bile tarım ürünleri ve teknoloji ihraç eder duruma gelmişlerdir.

Kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesi gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tahrip etmeden mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi formüle etmektir. Verimlilik ve istihdama yönelik büyümenin sağlıklı bir büyüme olduğunu ehil kişiler beyan ediyorlar. Türkiye’de büyümede verimlilik yıllarca başarısız olmuş son zamanlarda bu konuda çalışmalara ağırlık verilir görüntüsü gündeme gelmiştir. Ancak kalkınmanın hızını arttırırken teknolojinin verimliliğini arttırmak zorunludur.

Üretimi arttırırken iç talebe değil, ihracata dayalı büyümenin de çok önemli bir unsur olduğunun altını çizen Babacan; “Türkiye ancak yüksek katma değerli ürettikçe, ürünlerini, hizmetlerini dünya pazarlarına daha çok sattıkça gerçek anlamda sıhhatli büyümeye sahip olacak” dedi. .

Ülkelerin teknoloji/ yenilik yetkinliğini belirlemekte bazı göstergeler kullanılmaktadır.

Bunlar;

• Araştırma ve geliştirme harcamalarının GSMH’ a oran

ı • Ar-Ge hizmetlerinde çalışan bilim adamı, mühendis sayısı

• Patent sayısı • Bilimsel yayın sayısı

• Bilgisayar, internet ve iletişim araçlarından yararlananların sayısı

• Toplam ihracat içinde ileri teknoloji ürünlerinin oranı Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler teknoloji göstergeleri açısından karşılaştırıldığında büyük farklılıkların olduğu dikkati çekmektedir.

Ülkelerin kalkınma düzeylerini artırabilmeleri için yukarıdaki gösterge düzeylerini bu konuda öncü ülkelerin düzeylerine doğru yükseltmeleri gerekmektedir (Sami Taban & Muhsin Kar, 2008)

Reçeteler belli. Tarımı ve hayvancılığı ihmal etmeden, Teknolojik yatırımlara verilecek ağırlık ile kalkınmada sürdürülebilirlilik sağlanabilecek. Çimento ve demir süslemede oldukça yarayışlı;ancak katma değer sağlamıyor, kalkınmada muasır ülkeler seviyesine çıkılamıyor.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın