Devlet ve Siyaset...

Devlet ‘milletin hukuki nizamıdır’ (Yeni Türk ansiklopedisi.) Devlet, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı teşkilatlı millet veya milletler topluluğu(Meydan larousse)

Gazali, din devletle, devlet orduyla, ordu servetle, servet kalkınmayla, kalkınma da adaletle mümkündür diyerek devleti tarif etmiştir.

Devlet her şeyden önce kendini oluşturan toplumu koruma, ona hizmet etmek ve bu topluma nizam vermekle yükümlü bir teşkilattır.

Devlet hükümet edenlerce yönetilir. Hükümet edenler de bu makama siyasetle gelirler. O bakımdan siyaset ile devlet arasında çok yakın bir ilişki vardır. Önemli olan siyasetten etkilenmemesi gereken kurumlarda vardır. Bunlar yargı ve özerk kurumlardır. Siyaset en azından devleti çalıştırmakta veya çalıştırmamakta, iyi veya kötü çalıştırmakta tek etken olmaktadır.

İbn Haldun, devletin temellerinin iki ahlaki temele dayandığını iddia eder; Birlik duygusu yahut milli şuuru ve inanç.

Devlet kimilerine göre hükümetin kendisi, kimilerine göre, her türlü güç ve kudretin dayanağı, kimilerine göre de her türlü iyilik ve erdemin kaynağıdır.

Günümüzdeki demokratik ülkelerde, siyasal iktidarlar büyük ölçüde etki alanında olan devleti bütünüyle kendi istekleri doğrultusunda söyleyebilmek güçtür. Yani siyasal yapı kuvvetler ayrılığına dayanan yapıda bu yapının engelleri sebebiyle ve mevcut anayasa ve kanunlar nedeniyle tek başına istediği gibi hareket edememektedir. (Şimdiki Başkanlık sistemi bu engeli ortadan kaldırdı.)

Devlet nasıl olmalıdır dendiğinde; bir sınıf veya sınıflar hakimiyetine dayanmaması, siyasi partiler dahil belli grupların hakimiyetlerine vasıta yapılmaması yani tarafsız adil olması en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Devleti asıl fonksiyonlarından saptıracak ya da istenilen düzeyde yürütecek olan siyasi iktidarlardır. Bu açıdan siyasi liderler ve kadrolar çok önem taşımaktadır. Siyasi lider ve kadrolardan etkilenmeyecek bir devlet yapısı bulunmamaktadır.

Müslüman ve dindarlık iddiasında bulunan bazı siyasilere Kur’an-ı Kerim’de Nisa suresi 58. ayette şöyle buyurmaktadır.”Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın