Demokrasi ve İnsan!..

Günümüzde, İslam toplumu diye adlandırılan ülkelerin demokrasi ile doku uyuşmazlığı, insan haklarına tecavüz, Hak ve adaletten uzak bir yönetim şeklini uygulamaları Batı dışında değişik bir dünya olarak aşağılanmalarına yetiyor.

Batı aleminin hayır sever! uzmanları; dünyanın terbiye edilmesi, bütünüyle demokratikleştirilmesi için seferber oluyorlar. Hukukun üstünlüğü, Demokrasi ve insan haklarının ikamesine kim muhalefet edebilir ki. İnsan haklarına riayet edilecek ve hukuk her şeyin üzerinde olacak, halk yöneticisiniş kendi seçecek.

İyi de bir de madalyonun öbür yüzü var. Batının ve süper güçlerin hegemonyasının getirdiği çıkarları, petrol ve silah şirketlerinin kazanç hesapları ön plana çıkıyor. Demokrasi gibi itiraz edilemeyecek bir değer, bakıyorsunuz küresel kapitalizmin sömürü aracı haline gelebiliyor.

İslam toplumlarının hemen hemen hepsi dikta reşimleri altında eziliyor. Bu dikta yönetimleri halkarağmen ayakta tutan, bunlara destek olan küresel kapitalizm değil mi?

İnsan haklarını ihlal eden, hukuk tanımaz bu yönetimlerin saltanat sürmesine Batının sınır tanımaz destekleri sebep değil mi? İslam ülkelerinin yoksulluğunun ve zavallılığının arkasında, dikta yönetimlerinin sorumsuzca yaptıkları yolsuzluk ve mal yığmaları pervasızlığını, Batı'ya ödedikleri diyetle ile sağlamıyorlar mı?

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın