Birlik ve Beraberliğin Önemi...

Tarih, bize millî ve manevî değerlerine sâhip çıkmayan ve başka milletleri körü körüne taklit edip millî şahsiyetlerini kaybedenlerin, dünya coğrafyasından silinip gittiklerini göstermektedir. Atatürk, tam bağımsızlığın milli seferberlikle, milli ekonomide kalkınmanın ancak birlik ve beraberlikle sağlanabileceğini vurgular:

"Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir." (1921, İzmir, C.II, s. 80-81)

Toplumların ayakta durabilmesinin önemli ayağı sahip oldukları milli ve manevi değerlerdir. Bu değerler milletlerin milli kimlikleriyle birlik beraberlik içinde sevgi saygı ve dayanışma dairesinde tarih sahnesinde yaşamalarını sürdürmelerini sağlamaktadır. “Her milletin kendine göre gelenekleri, kendine has âdetleri, kendine göre milli özellikleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun sonucu şüphesiz ki zarardır.” (Atatürk-29.3.1923 Konya Kızılay)

Bir toplumu içten yıkmak isteyenler, onların inanç, ahlak ve milli kimliğini ortadan kaldırma yolunu seçmekteler. Bu açıdan milli ve manevi değerlere sahip çıkmak başka milletlerin modasını ve yaşam tarzını özenti haline getirmek milli kişiliklerini kaybetmek anlamına gelir. Düşmanın kötü niyetine karşı koymanın en önemli silah Milli kimliğin etrafında toplanarak; birlik ve beraberliği sağlamaktır. Atatürk, tam bağımsızlığın milli seferberlikle, milli ekonomide kalkınmanın ancak birlik ve beraberlikle sağlanabileceğini vurgular:

"Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir." (1921, İzmir, C.II, s. 80-81)

Bu nedenle Eğitim kurumları ve aileler özellikle genç nesilleri bu değerler doğrultusunda eğitmek ve yetiştirmek zorundalar. Bilhassa büyük şehirlerde gençlerin milli kimlik değerlerinden uzaklaştıklarını üzülerek görüyoruz. Belki Batı’nın sanayi ve teknolojik gelişmesinden istifade edecek şekilde kendilerini yönlendirmeleri yerine; kılık, kıyafet ve yaşam tarzlarına ve de alışkanlıklarına yönelmeleri oldukça üzücü.

Toplumumuzda birlik beraberliği sağlamanın tarımda, sanayide, ve ticarette süratle kalkınmamızı sağlayacağından millet olarak hem saygınlığımızı arttıracağız, hem de bağımsızlığımızı koruyacağız.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın