Başarının Sırrı, Dirayet ve Sevki İdare...

 Bir teşebbüs başarı ile sonuçlanıyorsa, mutlaka işin başındaki kişinin dirayetli ve sevki idare (yönetim) konusunda mahir olduğunu gösterir. Söz konusu düşmana karşı yokluk ve imkansızlıklar içinde ülkeyi kurtarma olduğunda başarı gelmişse harekatı yönetenin bir dahi olduğuna hükmetmek gerek.

Kurtuluş savaşında istişareler ve eski birikimlerinin ışığında verdiği karalardaki isabeti ve komuta kademesine en uygun kişiyi yerleştirmedeki mahareti; kurtuluşu başarıya ulaştıran emsalsiz bir dehanın ortaya çıkışı bu millete Allah’ın bir hediyesidir. Bu dehanın etrafında toplanan kadro ise; Vatan millet, din ve iman sevdalısı kendini öne atan adanmış kadrolar idi.

İşte strateji dehası M.Kemal Paşa Nutuk’ta Aydın Salihli cephesine komutanolarak gönderilmesi ile ilgili olarak, “ Salihli ve Aydın cephelerindeki sevk ve idarenin askeri bir düzene sokulması gerekiyordu. Buraya az çok tanınmış bir askerin gitmesi lazımdı.

Elimizde yararlanabileceğimiz komutan olarak Konya’da bulunan Refet Paşa vardı. Konya’daki kolordunun başına Fahrettin Altay Bey geçmiş bulunuyordu. Bundan dolayı Aydın Kuva-yı Milliye Komutanlığını yürütmek üzere cepheye hareketini Refet Paşa’ya, Ankara’ya dönmesini de Ali Fuat Paşa’nın kendisine yazmıştık” demektedir Yazıyı alanlar da derhal hiç itirazsız emri uygulamışlardır.

Kurtuluş günlerini kutlayalım da; kendimizi düğün dernek havasına sokmadan harekatın özünü ve kahramanlarının fedakarlıklarını içimizde hissedelim.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın