Atatürk Kapattı, Kemalistler Açtı...

Meşhur mason MİM KEMAL ÖKE, Atatürk’ü bir toplantı sırasında masonluğu teklif edip en üst makam maşrık-ı azamlığı önerdi. Masonluk hakkında bir dizi güzellemeler yaptı. Atatürk biraz durakladıktan sonra Öke’ye dönerek söyleyin “masonluğun ana prensipleri nelerdir?” Mim Kemal dilinin döndüğünce masonluğu anlatmaya çalıştı.

Masonluk milliyetçi, halkçı, cumhuriyetçi gibi sözler söyleyince toplantıda bulunanlardan biri: “Madem ki masonluk böyle, bizim Halk Partisinin de prensipleri de bundan başka değildir. O halde masonluğun hikmeti vücudu kalmaz.” Atatürk Öke’ye dönerek buna karşın ne diyeceğini sordu. O da “Halk Partisinin prensipleri memleket sınırları içinde geçerlidir. Masonluk bu idealin memleket sınırları dışına yayılmasına aracı olan rasyonel bir kuruluştur…”

Atatürk, Peki anlaşıldı, reisiniz kim? Diye sordu, Mim Kemal hiç kimsenin beklemediği söylemeye cesaret edemediği Atatürk’ü kastederek şu sözleri söyledi. “Memleket barış ve huzur isteyen ve bütün dünyaya seslenerek bu idealin gerçekleşmesine çalışan Zat-ı Devletleridir.”

Atatürk’ün bir anda kaşları çatıldı, sesinin tonu da sertleşerek; “ Ben mason cemiyetine girmem. Başkalarının yaptığı prensiplere değil; ancak kendi prensiplerime uyarım.” Dedi. Masonlar oldukça paniklemişlerdi.

5 Eylül 1932 de İstanbul da toplanan Uluslararası Masonluk reisleri toplantısında başkanlık yapan Mustafa Hakkı Nalçacı Atatürk’e bir tazim telgrafı çeker. Bu telgrafa Genel Sekreter Hikmet Bayur kısa bir cevap verir. Tüm bu gelişmeler bardağı taşırır. En nihayet 1935 de Mason olduğunu bildiği İç İşleri Bakanı Şükrü Kaya’ya locaların kapatılmasını ve mal varlığının Halkevlerine devrini emretmiştir.

Atatürk’ün kapattığı mason locaları, Amerika ve İngiltere’nin baskısı ile İsmet İnönü zamanında Kemalistler 1948 de yeniden açtı mal varlığını da iade ettiler.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın