Araf Olmak veya Olmamak...

 Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Mustafa Kemal Atatürk

Tarafsız davranmak gerektiği yerler varsa da, genelde iyinin, doğrunun yanında olmak yani doğrunun tarafında olmak gerekir.,. İyi ile kötü, suçlu ile suçsuz, acı ile tatlı, soğukla sıcak ayrımı elbette yapılır. Dostla düşman, ayrımı yapılır. Yapılmazsa, kim iyi, kim kötü bilinemez.

Hiç kimse tarafsız olamaz. Bir kimseyi tarafsız davranmaya zorlamak yanlıştır. İyinin yanında olmak, kötünün karşısında olmak, yanlış değildir. Ülkenin, milletin menfaati nerede ise, o tarafta olmak gerekir. Hakkın, doğrunun, iyinin yanında olanı taraf tutmakla suçlamak doğru olmaz. Bunun için de doğrunun, iyinin yanında bulunan kimse, tarafsız olmamakla suçlanamaz.

Her işte tarafsız olmak çok kötüdür. Hak neredeyse, ülkenin, milletin menfaati neredeyse, o tarafta olmak insani bir yaklaşımdır..

Bir de, ısrarla tarafsızlıktan bahsedenler, kendileri asla tarafsız davranmazlar. Tarafsız olmayı da istemezler. Ancak başkaları, kendilerine muhalif olmasın da, hiç olmazsa tarafsız olsunlar diye, tarafsızlığı savunurlar. Tarafsıza oynadığı hâlde kötülerin tarafında olmak çok çirkindir.

Bunun için, (Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!) buyurulmuştur. Bukalemun gibi, ortama uyarak rengini gizlemek çirkindir. Nemrut Hz. İbrahim'i ateşe attırırken ateşe doğru bir damla su taşıyan karıncaya yaptığı işin boş olduğunu söylemişler. O ise muhteşem bir cevapla �tarafımız belli olsun� demiş.,Toplum içinde haklı olanla haksız olanı ayırt etmeyerek tepkisiz kalmak dolaylı olarak haksızlığın ve zulmün tarafı olmak demektir. Merhum Cemil Meriç bu konuyu çok güzel özetliyor; �Zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.�

Atatürk’ün dediği gibi samimi ve dürüst bir inanç ile meşru olmak şartı ile her fikre hürmet ederiz. Ancak adaletsiz, hukuksuz ve gayri meşru fikrin karşısında ise; Hak ve haklının yanında yer almamız insani görevdir.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın