Ah Şu Müridler!..

Büyüklerimizden günümüze söylenen bir atasözü var. “Şeyh uçmaz, müridi uçurur.”

Bir kimseye bağlanan ve inananlar, onu olduğundan daha üstün görürler. Onda olağanüstü değerler bulunduğuna inanır ve buna başkalarını da inandırmak isterler. Liderinin diğer liderlerden daha üstün olduğuna inandırırken senaryolar uydurarak çevrelerine anlatırlar. Her ne kadar şeyhin müridi diyorsak da sosyal hayatta, Siyasi sahada ve millete önderlik yapmış liderinde bağlıları ve bir nevi müridleri vardır. Müridler liderlerinin hiçbir olağan üstü hallerini görmemişlerdir ama; o olağan üstü olayı gerçekleştirebileceğini vehmederler.

Ancak günümüzde dini tarikatlara pes dedirtecek derecede liderini uçuran din dışı tarikatlar çoğalmış vaziyette. Bu din dışı tarikatların müritlerinin dini tarikatların müridlerinden farkı yok. Siyasi sahada parti üyelerinin yanında fedai mürüdleri de bulunmakta. Bu müridler karşı partinin müridleri ile kıyasıya çatışarak; milletin bütünlüğünü bozan söylem ve eylemler ile nerede ise ülkeyi çatışma ortamına sürükleyecekler. Zaten dış düşmanların da beklediği bu değil mi? Aynı köy meydanında karşılıklı iki kahvehane; birinde falan partililer, diğerinde başka partililer. Köy ikiye bölünmüş vaziyette.

Bence hangi grupta olursa olsun müridler şeyhinin ve liderinin gözüne girmek mücadelesi verirken farkında olmadan kendi içlerinde de gıpta ve kıskançlık damarını kabartarak grup içi huzurunda bozulmasına sebep oluyorlar. Dini tarikatların müridleri Şeyhlerini yarıştırmak isterken; benimki seninkinden daha faziletli kılmak için uydurdukları hikayelerin; İslam’ın “Müminler kardeştir.” Prensibini de zedeliyorlar. Kemalistleri de bir tarikat gibi düşünürsek grup halinde Anıt kabire gidip; Anıtkabirin önünde yüzükoyun yere uzanarak dakikalarca bu vaziyette kalıyorlar. Kendilerinin ideolojik yaklaşımları gibi düşünmeyenleri dışlayarak ötekileştiriyorlar. Atatürk, sağlığında en önem verdiği konu Milletin birlik ve bütünlüğü olduğu beyanlarında mevcuttur. . Ayrıca koskoca Tıp Prof. Rüştü Kazım Türker Şeyhim Mustafa Kemal, tarikatım Atatürk’çülüktür derken Atatürk’ün söylemlerinde bazı Şeyh ve tarikatlar konusunda İslam dinine zarar verdiklerine dikkat çektiğini hatırlamaması ilginç.

Bazı tarikatlar Hz. Musa zamanında sihirbazların yaptığı, ağzına ateş almayı, avurtlarına şiş sokup çıkarmayı günümüzde yapan tarikatlar bunu keramet olarak göstermek ve bu şekilde göz boyamak olduğu muteber fetva kitaplarında yazılıdır. . İslamiyet, hokkabazlık, cambazlık, sihirbazlık dini değildir. İslamiyet, inanması, yapması, sakınması gereken şeyleri, güzel ve çirkin huyları öğrenmek, herkese iyilik yapmak dinidir. Şeyhin önünde secdeye kapanmak da şirktir. Müslümanlara hurafeler, Yahudi ve Helen mistik kitaplarından geçmiştir. “Bir lokma, bir hırka” felsefesi ile Müslüman halk aklı ve bilimi terk etmişlerdir.

Ne yaparsınız ki; her kesimden müridler şeyhlerini ve liderlerini uçurarak gruplarda kendilerine yer ediniyorlar. Halkın nazarında da itibar sağlamış oluyorlar.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın