Adalet, Hukuk, Din, Vicdan Hürriyeti...

Toplum hayatında, insanlar arası ilişkilerde, sosyal düzenin kurulup devam ettirilmesinde, İslamiyetin de ön plana çıkardığı en hayati ve vazgeçilemez esas ADALETTİR.

Adalet çok farklı kişiler tarafından tarif edilebilir ve anlaşılabilir. En tekrarlanan tarif “ Adalet, hak sahibi kişi ve toplumların hakkını tanımak ve vermektir. Adalet aynı zamanda devletin ve toplumsal düzenin temelini oluşturur.

Müslüman her zaman ve herkese karşı adil olmalıdır. Ailesine, topluma, tüm insanlara ve hatta kendinse karşıda adil olmak durumundadır. Adil davranmada; benden olan senden olan şeklinde ayırımcılık yapmayacaktır. İnsanları aynı bir tarağın dişleri gibi eşit görmek zorundadır.

Adalet aynı zamanda ferdi bir fazilettir. Demokratik sistemlerde Devlet idaresinde bulunanlar adaleti vazgeçilmez bir esas olarak görmek zorundalar. Aksi takdirde toplum düzeni bozulduğu gibi halk nezdinde de inandırıcılıkları kaybederler.

Adalet duygusu Devlete hakim olması yanında bütün millete de mal olması demek; devletin bekası ile beraber, vatanı emanet edeceğimiz gelecek nesle de sağlam yapılı bir miras bırakmış oluruz. Adalet duygusu insanda doğal olarak otokontrol sistemini oluşturur. Örneğin, Avusturya’ya sefer yapan Osmanlı erleri Macaristan üzerinden geçerken kırsal kesimde yedikleri üzümlerin paralarını küçük keseler içinde bağ kütüklerine bağladıkları tarihi bir gerçek.

Diğer önemli bir konu Hukuk. Devletin sağlam ve saygın bir hukuk düzenine dayanıyor olması, Yasalara ve anayasaya bağlı, yansız ve öç alma aracı olarak kullanılmayan olması Hukuka saygının topluma mal olmasını sağlar. Hukuk’un eşit olarak tarafsız uygulanması, Irkçılık, etnik ayırımcılık söz konusu olmadan uygulanması toplum güvenini güçlendirir..

Adaletin ve hukukun yanında tam bir din ve vicdan hürriyeti devletin ve milletin huzur, güven ve itimat halkası oluşturur ki; arkasından, sosyal, ekonomik, üretim ve istihdam mutluluk kapılarını açar.

Konuşma Sonu

Bir mesaj yaz...

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın