15 Mayıs 1919, İzmir'in İşgali...

 İzmir’in işgali İzmir’deki 56. tümenin dağılması ve Harbiye nazırı Şakir Paşa’nın istifası Genel Kurmay Başkanlığında sıkıntı yaratmıştı. Boş kalan harbiye nazırlığına Şevket Turgut Paşa getirildi.

Şevket Turgut Paşa Batı Anadolu’da gerekli tedbirleri almak ve Yunana karşı mücadele ilk temelini atmak için Albay Bekir Sami (Günsan) Bey’ 17. Kolordu Komutan vekilliğine tayin etti. Bekir Sami Bey, veda etmek için harbiye nazırını görmeye gittiği zaman aralarında şu konuşma geçmiştir.

-Size hiçbir emir vermedik, Anadolu’da ne yapacaksınız.?

-Vatanım ne emrederse onu…

-Allah muvaffak etsin oğlum. Erleri subayları toplayınız. Fakat bir mecburiyet olmadıkça Yunanlılar ile çarpışmamaya dikkat ediniz. Haydi oğlum vatan neyi emrederse onu yap. Vatanın emrini yapanlar, her zaman aziz ve mübarek olurlar. Sen de aziz ve mübarek ol…

Mustafa Kemal Paşa Vahdettin tarafından Anadolu’ya kişisel becerisini bildiği için orduyu derleyip toparlaması için gönderilmiştir., M.Kemal Paşa’nın etrafında kenetlenen ekibi ile Samsun yolunda iken: diğer yandan, Alb.Bekir Sami, Alb. Kazım Özalp, Miralay Kazım Bey. Albay Şefik Aker milli mücadelenin kıvılcımlarını Batı Anadolu’da ateşlemek üzere harekete geçmişlerdi.

(Kaynak: Milli Mücadele Dergisi C.1 Sa.10)

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın