belediye-avukati-olan-esi-davaya-girmeyince-davayi-kazanan-avukat-aciklama-yolladi
Seferihisar

Belediye Avukatı Olan Eşi Davaya Girmeyince,Davayı Kazanan Avukat Açıklama Yolladı...

09 Şubat 2021tarihinde yayınladığımız "Seferihisar'da Doğu Akarca Çıkmazı" başlığı ile yayınladığımız ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın konuyla ilgili açıklamasını içeren haberimiz üzerine mahkeme kararı bile almadan sosyal medya üzerinden Bayrak Medya'ya hakaret ve tehdit dolu açıklama gönderen Avukat Serdar Gülseven, Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Köksal'a WhatsApp üzerinden yazdığı mesajda da hakaret etti.

Avukat Serdar Gülseven'in WhatsApp üzerinden gönderdiği açıklama aynen şöye:

"

CEVAP VE DÜZELTME 
HAKKINI KULLANAN    :     S.S. HARİTACILAR SAHİL SİTESİ YAPI KOOP.

VEKİLİ            :     Av. Serdar GÜLSEVEN

D.KONUSU        : BASIN KANUNU’NUN (KANUN NO: 5187) 14. MADDESİ UYARINCA CEVAP VE DÜZELTME HAKININ KULLANILMASIDIR.
TEBELLÜĞ TARİHİ    :    16.02.2021 (öğrenme tarihi)

CEVAP VE DÜZELTME BEYANI:

Müvekkil Kooperatif’in doğrudan ve dolaylı etki alanında kaldığı Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi NİP-27455 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonunun planı Nazım plan doğrultusunda hazırlanan UIP-33021 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlık ve askıya çıkma süreçlerinde müvekkil sitenin İmar ve İskan Bakanlığının 31.07.1975 gün ve 353332009 PL nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olduğu bu planın Seferihisar Belediyesince 11/52 sayılı ve 28.01.1976 tarihli bir üst yazı ile 12.12.1974 tarihli ve 88 karar numaralı Encümen Kararı ile usulüne uygun olarak yürürlüğe konulduğu bu 1/1000 ölçekli plan esas alınarak müvekkil sitenin kurulu bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması noktasındaki yazılı talepleri İzmir Büyükşehir ve Seferihisar Belediye Başkanlıkları tarafından reddedilmiştir. Bu red üzerine tarafımıza 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptali için dava açmak dışında çözüm bırakılmamıştır. İdare Mahkemesi keşif yapmış 50 sayfalık teknik bilirkişi raporuna dayalı olarak her iki imar planını iptal etmiştir. Konun teknik bir konu olması nedeni ile taraf vekili avukatların duruşmaya girmesi veyahut girmemesinin, taraf avukatlarının evli olmasının, davanın kazanılması veyahut kaybedilmesi konusunda bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddiaların dinlenebilir niteliği olmadığı gibi bu iddialar iftira niteliğindedir. Haber içeriği tamamı ile yanıltıcıdır. Sorumluluğu başkasına atma yönündeki demeç ve beyanları servis etme dışında bir amaç taşımamaktadır. Haber yayımlanmadan önce tarafımızdan doğrulatılmadan yayımlanmıştır. Haber kamuoyunun haber alma hakkının yerine getirilmesi amacını taşımadığı gibi planının iptal edilmesi nedeni ile imara açılmaması gereken yerlerden imar planı öncesi düşük bedeller ile mülkiyet edinen kişi ve kişilerin rant kaybına uğramaları nedeni ile bu kızgınlık ile yaptırılmış bir haberdir. İşbu yalan haberi servis eden yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunma ve hukuki ve cezai yasal yollara başvurma hakkımız saklı kalmak mahkeme kararına rağmen el altından dağıtılan ruhsatların iptali için dava açma ve işbu ruhsatları dağıtanlar hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan dolayı suç duyurusunda bulunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile işbu düzeltme ve cevap hakkımızı kullanıyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER            : BASIN KANUNU’NUN (KANUN NO: 5187) 14. MADDESİ 
Düzeltme ve cevap
MADDE 14.- Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.
Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.
Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hakiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.
Sulh ceza hakiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hakim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hakiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.
Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.


DELİLLER        :

Haber Metni, Mahkeme Kararı, Bilirkişi Raporu, Belediye Kayıtları vs tüm yasal deliller
 
NETİCE VE TALEP    : Açıklanan nedenlerle, Basının Kanun 14. Maddesine uygun olarak cevap ve düzeltme metninin tüm basılı ve elektronik ortamdaki nüshalarında yayımlanmasını aksi halde tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı gibi hukuki ve cezai yasal yollara başvurulacağını ihtar ve ihbar ederiz.


S.S. HARİTACILAR SAHİL SİTESİ YAPI KOOP.
Vekilleri
 Av. Serdar GÜLSEVEN

E    K    L    E    R:
1.    Onaylı 31.07.1975 gün ve 353332009 PL nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneği,
2.     Vekâletname Örneği."

Biz Bayrak Medya olarak bir kez daha cesaretimizi gösteriyoruz ve Avukat Serdar Gülseven'in göndermiş olduğu hakaret ve tehdit dolu düzeltme metnini aynen yayınlıyoruz.

Avukat Serdat Gülseven'in aynı cesareti göstererek aşağıdaki sorularımızı cevaplamasını bekliyoruz;

Soru-1 : Eşiniz Belediyenin avukatlığını yaparken sizin de karşı tarafın yani Haritacılar Sitesinin avukatlığını yapmanız Türk Adalet sistemine göre etik mi?

Soru-2 : Eşinizin karar mahkemesine girmeyerek davayı sizin kazanmanızı sağlaması Adalete sığıyor mu?

Soru-3 : Eşiniz Belediye Avukatı olarak mahkemenin bu kararına itiraz etti mi? Yoksa yine bazı bahanelerle itiraz süresini doldurup kararın kesinleşmesine mi sebep oldu?

Soru-4 : Siz belediye başknı olsaydınız bu olaya sebep olan Belediye Avukatı hakkında ne karar verir, nasıl bir yaptırım uygulardınız?

 

Haberi Sosyal Medya'da Paylaş!

Ü.D.B. Tecavüzden Tutuklandı...

İsteyen Her Kafeteryaya Kitaplık Yapacağız...

1 Yorum

  • bayrak-medya-yorumlar

    serdar gülseven , 17 Şubat 2021

    Soru-1 : Eşiniz Belediyenin avukatlığını yaparken sizin de karşı tarafın yani Haritacılar Sitesinin avukatlığını yapmanız Türk Adalet sistemine göre etik mi? Cevap-1:Eşim Belediyenin tek avukatı ben de Haritacılar Sitesi'nin tek avukatıyım. Davada Büyükşehir de davalı. Davanın başından sonuna kadar onlar da dosyada temsil edildiler.Dava teknik bilirkişi raporuna göre sonuçlandı.Azıcık bilgi kırıntısına sahip olan herkesin bileceği gibi bu tür davalarda teknik rapora göre mahkeme karar verir.Ayrıca eşlerin karşılıklı dava almasını yasaklayan hiçbir kanun hükmü bulunmamaktadır.Lütfen bu tür paylaşımlar yapmadan gazetenin avukatına danışın. kendi eksik ve yanlış bilgilerinizi süpekilatif amaçlarla yazmayın. Soru-2 : Eşinizin karar mahkemesine girmeyerek davayı sizin kazanmanızı sağlaması Adalete sığıyor mu? Cevap-2: Karar mahkemesi diye bir kavram bulunmadığı için bu soruyu doğru şekilde sormayı başardığınızda cevabını alacaksınız. Ama sizi aydınlatayım. İdare mahkemeleri duruşmada karar vermez. Soru-3 : Eşiniz Belediye Avukatı olarak mahkemenin bu kararına itiraz etti mi? Yoksa yine bazı bahanelerle itiraz süresini doldurup kararın kesinleşmesine mi sebep oldu? Cevap-3:İtiraz diye bir kavram yok. Ama istinaf süresi dolmadı. Merak etmeyin. Siz haberci değilsiniz olayın tarafı olmuşsunuz. Size bilgi servis eden kişinin bilgilerine güvenerek haber yapmayın. Haberin kaynağından doğru bilgi edinin. Soru-4 : Siz belediye başkanı olsaydınız bu olaya sebep olan Belediye Avukatı hakkında ne karar verir, nasıl bir yaptırım uygulardınız? Cevap-4: Ben Belediye Başkanı olsaydım. Hukuk Müşavirimi maksatlı haber yapan "gazeteci"lere karşı sonuna kadar korurdum. Gelen tepkileri avukata yönelterek sorumluluktan kaçmazdım. Doğru bilgi alıp doğru şekilde anlatırdım. İmar planı yaparken kanun ve yönetmeliklere uygun imar planı yaptırır. Rantçıların baskısı ile imara açılmaması gereken alanları özellikle tarım alanlarını imara açmazdım.

Habere Yorum Yazın