Türkiye'de yaşatılmaya, hakim kılınmaya çalışılan ümmetçilik CİAsal İslamdır.

ÜMMETE-MİLLETE ve DEVLETE DÜŞMAN;Ümmetçilik (CIAsal İslam),Şekli Atatürkçülük (CİAsal Atatürkçülük): KUTUP SİYASETİ

Türkiye'de yaşatılmaya, hakim kılınmaya çalışılan ümmetçilik CİAsal İslamdır.

Ümmete yani İslama inanmış her ferde düşmandır CİAsal İslam.

Küresel vampirlerin İslam Dünyasının geçmiş tecrübe ve siyaseti ile doğal lideri olan Türkiye’yi milli bir siyasette kendi haline bırakarak, güçlenmesini izlemedikleri ve izlemeyecekleri tecrübe ile sabit bir gerçekliktir.

2023'e, Cumhuriyetin yüzüncü yılına varmadan, Atatürkçü Türkiye 'yi dize getirme, tekrar dizayn etme , mümkünse yıkma amaçlı faaliyetleri içinde “kutup siyaseti” uygulanmaktadır.

Nedir bu kutup siyaseti? Hedef ülkenin demografisi incelenerek,bu insanları bir millet yapan binlerce faktör,yaşanmışlık ve doğal gerekçeleri YOK saydıracak cımbızla çekilecek FARKLILIKLAR üzerinden siyaset yapılandırılır.Türkiye de yıllardır ortaya konulan gayrı milli siyaset senaryosu bundan ibarettir.

11.11.1938’den sonra küresel güçlerin gayrı milli siyaseti iç siyasal Mankurtlar ve piyonlar eli ile azmettirmesi  sonucu başlayan karşı Devrimin stratejisidir “kutup siyaseti”...

Gayrı milli siyaset;Milleti birbirinden nefret eden,birinin “beyaz” dediğine diğerinin mutlak “siyah”diyeceği atmasfore büründürmüştür medya ve finans gücü ile...

İç siyasal rekabette buna göre şekillendirilmiştir.

“Değerler çatışması”, geçmişteki hata ve kötülüklerin hedef kitlenin gözüne sokulması sıkça yapılmış ve  uçurumlar arttırılmıştır.

“Cumhuriyeti kuran askeri,sivil kadro ve lideri Atatürkün icraat ve fikriyatı” ile “Yüce İslam Dini” birbirine zıt değerler ihtiva ediyormuş gibi millete dayatılan iki kutuptan birini seçmenin diğerine “doğal muhalif” olması subliminal olarak “kutup siyaseti” dayatması ile topluma enjekte edilmiştir.

Milli siyaset ise “değerlerin çatışmadığını”, Atatürk ve silah arkadaşlarının iman ve itikad sahibi olmadan, İslamın en büyük düşmanı  küresel emperyalizme karşı bir Zafer kazanamayacağını izah eder daima...

Gerçektende Türk ve İslam Dünyasının küresel vampirlerce teslim alınması, Anadolu’nun düşmesi ile mümkün olacakken, kendi yazıtlarında Mustafa Kemal’in izah ettiği üzere “Cihat Müslümanı” olarak Cenab-ı Allah’ın bir lütfu ile Türk milletine önderlik yapan Mustafa Kemal samimi itikad ve iman ile yoğrulmuş bir kadro hareketini “milli mücadeleye” ikna etmiştir.

Emperyalizmin karşısına “Ya İstiklal ya ölüm!” diyerek çıkacak irade iman ve itikad olmadan mümkün olabilir miydi?

İşte bu irade Kurtuluş mücadelesini salt askeri bir Zafer ile vermemiş, eğitimde,sağlıkta,ekonomide ve her alanda İslamın da doğru anlaşılarak,yaşanması  amacı ile Kuran’ın milli bilinçle idraki için meal ve tefsirini de işin ehli alimlere yaptırtmıştır.

Böylece Genç Cumhuriyet “oku” diye başlayan İslam dininin “ilimle” ancak gerçek Müslümanlığa ve Allah’ın rızasına kavuşulacağını izah eden bir milli eğitim ve öğretim siyasetini benimsemiştir.

Oysa küresel vampirler, imanı ve itikadı sahip olduğu aydınlanma ve ilimle bulmuş, Türk Devletinin mazlum ve mağdur Dünyayı da aydınlatacağını görerek; Atatürk’e ve Türkçü aydınlanmaya karşı sürat ile çareler aramıştır.

İşte Atatürk’ün vefatının ertesi günü başlatılan karşı devrim Türkiye için daima milleti bölecek,değerleri çatıştıracak kutup siyasetini dayatmıştır.

Kutup siyasetinde mütedeyyin makul çoğunluğun gönlünden ve kalbinden Atatürk ve silah arkadaşları “din düşmanı” olarak gösterilerek çıkartılmak istenmiştir. 

Oysa sağ duyulu vatan evlatları İslam Dünyasında  hertürlü fitneye rağmen, İslamın en doğru,en özde ve şekilcilik ile boğulmadan Allah’ın rızası ve milletin huzuru  için yaşanan ülkenin Türkiye olduğunu bilmektedirler. 

Bu olanağın kaynağının da Dünyada bize özel akla ve ilimle örtüşen yani aslında Allah’ın emrettiği meseleler üzerinde güncel ve sosyolojik ortaya çıkan problemlere, ilim sahiplerince oluşturulacak “içtihat kapısını” açık tutulmasını sağlayan Atatürkçü fikriyatın olduğu gerçeğini küresel vampirler maalesef bizden çok daha iyi kavramışlardır.

“Birgün benim söylediklerim ile ilim çatışırsa ilmi tercih ediniz” diyen Atatürk, gerçek müslümanın yolunu çok net özetlemiştir.

Bu coğrafya da İslamın yaşaması Dünya İslamının gelişiminin tek yoludur.Bunu sağlayarak İslama büyük hizmet veren ve İstanbul’u ve Anadolu’yu emperyalistlerden kurtaran irade nasıl İslami değerler ile çatışma halinde olabilir?

İslamın dostu Allah’ın dostudur.Allahın emri Kuranda sarihtir.İslamın düşmanı ise Küresel emperyalizmi ve onun şeytana hizmet eden inanç sistemidir.

Dolayısı ile Kutup siyaseti ile size öğretilen şudur; kökten dinciler ve Atatürkçü fikriyat düşmanları ile İnançsız,laik  Türkler Cumhur ve Millet ittifakında çatışmaktadır. Oysa bu öğretilenin tamamı yanlıştır!!!

“Bölücülerde Türk egemenliğine karşı bütün Kürtleri birleştirmiştir” mesajları küresel vampirlerin dayattığı, gayrı milli siyasetin mesajıdır.

Türk milleti yaradılanları sever Yaradandan ötürü.Türk milleti iman ve itikadli bir millettir.Irkını sever ve inançlara da saygılıdır.

Alemin nizamına değer verir. Türklük şuurunu açık tutar.Allahın rızasını önemser.❤️

Atatürk’ün  bıraktığı fikri ve manevi mirasın ve vesayetin gereği; Türk milletinin her ferdinin aydın bir insan,ilimle yoğrulmuş bir eğitimli kafa, dinin ancak ahlak ile oluşacağını bilen bir vicdan ve gerçek İslamiyetin “içtihat kapısını açık tutan” ilim ile yaşanacağını idrak etmiş bir vaziyette olması gerekmektedir.
 Atatürkçü yaklaşım milleti bölen iç siyasal kutup siyasetini red etmelidir.????????

Gayrı milli siyaset hep diyoruz her partide, her örgütte bulunur.Zira kutup siyaseti için çatışan ve birliğini yitirmiş bir millete ihtiyaç vardır.

Bölücü Kürtçülük ve Siyasal İslam ile özünden ayrıştırılarak dayatılan şekli Atatürkçülük üzerine her fert kategorize edilerek çatışma ortamını yaratmak küresel emperyalizmin temel yöntemidir Türkiye’de.

Bu nedenle;

1-  Türk Devletinin kurucu iradesi ve egemenliği ile Çatışmaya inandığı Kürtçülük adına giren zavallılar önce kendilerine ve Kürt vatandaşlara vedahi İslama  ihanet ederler aslında öncelikle,

2-  Türk Devletinin kurucu iradesi ve egemenliği ile Çatışmaya inandığı cemaat,tarikatın azmettirmesi ile Siyasal İslam adına giren zavallılar da önce kendilerine ve dahi İslama ihanet ederler aslında öncelikle,

4- Türk Devletinin kurucu iradesini ve egemenliğini sosyalist bir düzen için sorgulayarak,Devrim için çatışanlar da önce kendilerine, insanı insanca inkişaf ettiren Devrimci fikriyatlarına da ihanet ederler aslında öncelikle,

5- Türk Devletinin kurucu iradesini ve egemenliğinin Türk milliyetçiliği ve Türk Cumhuriyetini yaşatmak olduğunu bilmeden emperyalizmin makyajladığı içi boşaltılmış Demokrasi ve Hümanizm için milletin mütedeyyin kesimi ile Atatürk’ü hiç anlamadan Atatürkçülük için çatışmaya giren zavallılar ise öncelikle kendilerine,Devlete,Millete ve İslam dinine ihanet ederler...

Spesifik olarak benze çatışmalar ilke liste uzatılabilir...

Sonuçta kazanan “kutup siyaseti”=Emperyalizm olur!!!

Bu nedenle partileri amaç değil araç olarak görmek ve “milli siyasete”  hizmet edecek araçlar olarak faaliyet yürütmek esas olmalıdır.

BOP'a paralel olarak Atatürk ve Milli Mücadele de itibarsızlaştırılıp, unutturulmaya çalışılmaktadır. Bunların her biri Fetönün farklı bir versiyonudur. 

Bu arada kafaları CIAsal İslam-Kemalizm-Devrimcilik vs sosuyla soslanıp fırınlanmış zavallı müritlerin ve çoğu yandaşlarının bu melun plandan ya haberler yok ya da anlayıp algılayabilecek kapasiteleri yoktur ...

En büyük deprem, insan onur ve haysiyetinde yaşanan depremdir.En büyük virüs, insan ahlak ve maneviyatına giren virüstür.Allah muhafaza bir ülkeyi, bir milleti yıkar,
yok eder.

Türk ulusu olmanın değerini öğreten.Sadece Allah’a kul olmanın gereği ile kula kul olmamızı hatırlatan, Gerçek İslam için ilmi ve eğitimi mutlak izlememizi öğütleyen Atatürkçü düşünce sistemi,
bu ülkenin sigortası, zırhıdır. Zırhı delerseniz bünyeyi her türlü virüse, darbeye açık hale getirir, kolayca hırpalar hatta yok edebilirsiniz...

Onun için bu ülkede Atatürk 'e ve Milli Mücadele' ye saldırıp itibarsızlaştırmaya, unutturmaya çalışıyorlar...En az Beş koldan !

Cenab-ı Allah’ın bu millete lütfu büyük liderimiz Atatürk’ün, bu millete bıraktığı  manevi mirasına sahip çakmak aydınlık gelecekler için öncelikli ödevimiz olmalı ve iç siyasal kutuplaşmalardan uzak durmalıyız.

Hayırlı Cumalar...

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın