Temel Prensip; Kardeşlik...

 İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini kardeşlik kavramı esasına göre düzenlemeleri, Kuran’ı Kerimde çok açık şekilde beyan edilmiştir.

“Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki, esirgenesiniz.” Hucurat 10.

Al-i İmran 103’ncü ayetin baş tarafında şöyle buyurulmaktadır.

“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı yapışın parçalanmayın, Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: hani sizler birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti.”

İslam, Müslüman topluluğundan kendilerini tek bir vücut olarak kabul etmelerini ve birlerinin problemleriyle ilgilenip yardımcı olmayı buyuruyor. Yardımlaşma karşılıklıdır. Diğer bir ifade ile söz konusu olan toplumsal dayanışmadır. Böyle bir toplum şüphesiz ki, sağlam, olumlu ve sağlıklı olacaktır, insanlar kendilerini terk edilmiş ve çaresiz hissetmiyeceklerdir.

İslam da yardımlaşma, dayanışma sadece dini bir tavsiyeden ibaret de değildir. Müslümanların birbirlerini içten bir sevgi ile sevip kollamaları aynı zamanda onların imanlarıyla doğrudan doğruya ilgili bir ruh halidir. Hz. Muhammed şöyle buyuruyor.

“Sizden biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi başkası için sevmedikçe,İmanı kamil olamaz.“

Şunu da hemen işaret edelim ki, başkalarına iyilik etme tavsiyesini ve vasfını yüce Peygamberimiz sadece müminlere has ve münhasıran onlara yönelik olarak söylememiştir.

“İnsanların en hayırlısı, İnsanlara en faydalı olandır.”Hadis… Dayanışma İslam toplumundaki fertlerin birbiriyle olan ilişkilerinde temel bir prensiptir. Aynı zamanda bu durum Müslüman’ın imani durumu ile ilgilendirilmiştir.

(Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş Allah Rahmet eylesin)

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın