Kültür...

 

• Yetişecek çocuklarımıza Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine ve milli ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. (Atatürk)

• Temeli yüksek Türk kültürü olan Türk milletine düşen görev, bu ülkünün gereğini yerine getirmektir (Atatürk)

Hazar Türklerinden küçük bir kısmının, M.S. 740- 800 yılları arasında kutsal kitap olarak Tevrat ’ı kabul ettikleri, Gök Oguzlar’ın da (Gagauzlar) Hıristiyanlığı kabul ettikleri bilinir.

Gök Oğuzlar, Hıristiyan olmalarına rağmen, kurban kesip ve İslamiyet’tekine benzer bir şekilde sadaka verdikleri ve domuzdan nefret ettikleri bilinir (Tanyu, 1978: 40). Bunların dışındaki Türk boyları İslamiyet’i seçmiştir. Türklerin F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi 2001 11 (2) İslamiyet’i seçmesindeki en büyük sebep, daha önceki dini yaşayışları ile İslamiyet’in büyük oranda uyuşmasıdır. Hırsızlık ve fuhuş, Türk toplumunda pek görülmezdi.

Türkler bozkırlardan ayrılıp Anadolu'ya doğru yol aldıklarında sağlam bir kültür yapısına sahiptiler. Kültürlerine dini inanç mertebesinde bağlı olan Türkler İslam teklifini kendi kültürlerine uygunluk teşkil eden bir din olduğu için kabullendiler. Neticede Türk-İslam kültürü ile dünyada örnek millet haline gelen Türkler İslamın da kalesi olmuşlardır.

“Her ulus layık olduğu dini bulur. Uluslar hem layık oldukları dinleri bulurlar, hem de aldıkları dinlere kendi özlerini verirler. Bir milleti ,diğer milletlerden ayıran kültürüdür ve kültürün de temel öğesigelenekleridir. Türk Toplumunun geleneklerinden bazıları din, dil, sanat ve devlet kurma geleneğidir. Eğitim, Türktoplumunu, çağın bilim ve teknolojik seviyesine ulaştırmaya çalışırken, kültürel değerlerini de ihmal etmemesi gerekir.

Kültür bir bütündür; parçalanması, nakli, ithal edilmesi söz konusu olmayan 'asli' bir unsurdur. Bu bağlamda o milleti millet yapan fertlerin, tarihin derinliklerinden bugüne getirdikleri, ortak davranış ve duyuş kalıplarını ihtiva eder.

Batının muasır medeniyetler seviyesine yükselmek demek; batı kültürünü de ithal etmek değildir. Aslında yapılan telkinler ile Türk toplumunun bir bölümü muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı; Batının modasını, yaşam tarzını ve ahlak kurallarını benimsemek zannederek, Anadolu'nun ortak Kültürü olan Türk-İslam kültürünü medeniyetin önünde engel zannediyor.

Maalesef tarihin derinliklerine baktığımızda Türk-İslam kültürünü terk eden Türkler, Türklüklerini de kaybetmişler tarih sahnesinde yok olmuşlardır.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın