Batının Geçmişten Bu Yana Oynadığı Oyun ve PKK...

Batı Ülkeleri, başta İngiltere olmak üzere ulusal çıkarlarına uygun köle devletler kurmak üzere zaman zaman Ermenileri ve Zerdüşt Kürtler ile Ermenileri Anadolu’ya karşı ortak ayaklanmalara teşvik etmişlerdir. Batının bu projesi Osmanlı döneminden beri uygulanmış ve hala uygulanmaktadır.

11 Eylül 1919 günü yayımlanan Sivas kongresi bildirgesinin 1.maddesi aynen şöyledir.

“Yüce Osmanlı Devletiyle anlaşık devletler arasında yapılan anlaşmanın imzalandığı sınırlarımız içinde kalan ve her yarde ezici çoğunluğu Müslüman olan Türkler ve Kürtlerin yaşadığı “Osmanlı toprağı” dır. Birbirinden ayrılamaz ve koparılamaz bir bütün oluşturur. Bu parçalarda yaşayan tüm Müslümanlar, birbirlerine karşı saygı ve özveri duyguları ile dolu; etnik ve sosyal haklarıyla birbirlerine bağlı öz kardeştirler…”

Osmanlı’nın yıkılışını hesaplayan İngiltere liderliğinde bazı Batılı ülkeler; Osmanlı doğu illerinde ırkçı ve Müslüman olmayan (Zerdüşt) Kürtleri teşkilatlandırmışlar Diyarbakır’da Kürt kulübü kurdurmuşlardı.

9. Ordu Birlikleri Müfettişi Mustafa Kemal 15 Haziran 1919 da Diyarbakır Valiliğine gönderdiği telgraf. “Bütün milletin, hayat ve bağımsızlığını kurtarmak için birleştiği şu önemli günlerde, bir yabancı devletin korumasına sığınarak düşük ve esir yaşamayı tercih eden her türlü ilkenin, ülkeyi parçalayacak her türlü derneğin kapatılması çok hayati ve önemli görev olduğundan, Kürt kulübü konusunda uygulamanız tarafımızdan da uygun görülmüştür. Kürt kulübünün üyeleri ile, bu günkü telgrafım kapsamında görüşerek uzlaşmak uygundur.”

Mustafa Kemal’in aynı konuda Kazım Karabekir Paşa’ya gönderdiği telgraf:

“ Diyarbakır’da Kürt Kulübünün İngilizlerin kışkırtmasıyla, İngilizlerin koruyuculuğunda bir Kürdistan kurmak amacını izlediği anlaşıldığından kapattırılmıştır. Kürdistan’ın tanınmış beylerinden aldığım telgraflarda, dağıtıla bu Kürt kulübünün hiçbir Kürt’ü temsil etmediği, birkaç kendini bilmezin girişimleri sonucu olduğu, ülke ve milletin bütünüyle bağımsız ve özgür yaşaması uğrunda her türlü özveriye ve bu konuda emirlerinize hazır oldukları bildirilmektedir…”

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın